Редакційна політика

Галузь та проблематика

Вісник КНЛУ. Серія Філологія друкує праці високого наукового рівня (статті, огляди, рецензії та ін.), які відповідають проблематиці Вісника, а саме висвітлюють актуальні питання мовознавства й перекладознавства; проблеми розвитку та функціонування германських, романських, східних, слов’янських та інших мов світу, питання, пов’язані з особливостями відтворення фрагментів рідної мови носіями інших мов і навпаки.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Рецензії

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Статті, що публікуються у журналі проходять подвійне сліпе рецензування.

Редакція слідкує за тим, щоби уникнути конфлікту інтересів між рецензентом і автором рецензованої роботи. Будь-які форми плагіату («ghostwriting») та автоплагіату («guest autorship») будуть визнаватись редакцією виявом наукової недобросовісності.

Усі подані статті проходять перевірку на плагіат за допомогою системи Unicheck.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...