Історія журналу

Збірник наукових праць

ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія Філологія

ISSN: 2311-0821

видається з 1998 року


 

Проблематика: актуальні питання мовознавства та перекладознавства; досліджуються і досі не розв’язані проблеми у германських, романських, східних, слов’янських та інших мовах світу, а також висвітлюються питання, пов’язані з особливостями відтворення фрагментів рідної мови носіями інших мов і навпаки.

Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, з серпня 2001 року – Київський національний лінгвістичний університет.

Галузь наук: філологічні науки.

Періодичність: двічі на рік.

Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:

Свідоцтва внесено до Державного реєстру КВ № 4315 від 20 червня 2000 року, серія КВ № 4315, КВ № 8830 від 03 червня 2004 року.

Фахова реєстрація у ВАК України:

Реєстрація – постанова Президії ВАК України від 1999 року, Бюлетень ВАК України № 6, перелік № 3, стор. 33.

Перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.10.2010 року, Бюлетень ВАК України № 5, 2010 рік, стор. 14.

Мови видання: українська, російська, польська, чеська, англійська, німецька, французька, іспанська, грецька.

Назви видання:

1998–2004 рр. Вісник Київського лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 4315 від 20 червня 2000 р.).

2004 р. по теперішній час Вісник Київського національного лінгвістичного університету (Свідоцтво: серія КВ № 8830 від 03 червня 2004 р.).

Кількість опублікованих випусків видання:

1998 р. – Т. 1, № 1;

1999 р. – Т. 2, № 1; Т. 2, № 2;

2000 р. – Т. 3, № 1; Т. 2, № 2;

2001 р. – Т. 4, № 1; Т. 4, № 2;

2002 р. – Т. 5, № 1; Т. 5, № 2;

2003 р. – Т. 6, № 1; Т. 6, № 2;

2004 р. – Т. 7, № 1; Т. 7, № 2;

2005 р. – Т. 8, № 1; Т. 8, № 2;

2006 р. – Т. 9, № 1; Т. 9, № 2;

2007 р. – Т. 10, № 1; Т. 11, № 2;

2008 р. – Т. 11, № 1; Т. 11, № 2;

2009 р. – Т. 12, № 1; Т. 12, № 2;

2010 р. – Т. 13, № 1; Т. 13, № 2;

2011 р. – Т. 14, № 1; Т. 14, № 2;

2012 р. – Т. 15, № 1; Т. 15, № 2;

2013 р. – Т. 16, № 1; Т. 16, № 2;

2014 р. – Т. 17, № 1; Т. 17, № 2;

2015 р. – Т. 18, № 1; Т. 18, № 2;

2016 р. - Т. 19, № 1; Т. 18, № 2;

2017 р. - Т. 20, № 1

 

Головні редактори:

1998–1999 рр. Почепцов Георгій Георгійович – доктор філологічних наук, професор;

1999–2001 рр.  Воробйова Ольга Петрівна – доктор філологічних наук, професор; 2001–2007 рр. Кочерган Михайло Петрович – доктор філологічних наук, професор;

2007–2010 рр. Буніятова Ізабелла Рафаїлівна – доктор філологічних наук, професор;

2010–2015 рр. Корольова Алла Валер’янівна – доктор філологічних наук, професор;

2015 р. – по теперішній часБаган Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор.

Відповідальний секретар: Мінчак Галина Богданівна – кандидат філологічних наук.