DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170014

ВІДРОДЖЕННЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНУ

A. KH. AHMADOVA

Анотація


Вступ. У статті проаналізовано наративні зміни в жанрі детективу, простежено вплив постмодерної доби на його реформування. Незважаючи на те, що цей жанр відомий ще зі стародавньої літератури, особливого розвитку він набув в американській літературі XIX століття. З метафізичного погляду, такі письменники, як Борхес, Еко, Остер, Гріe та ін., внесли нові техніки оповіді в детективну літературу. Видається актуальним з'ясувати засадничі принципи побудови метафізичного детективу на основі вивчення творів цього жанру.
Метою роботи
є виявлення особливостей постмодерністського детективного роману в руслі фундаментальних теорій вивчення метафізичної детективної оповіді на основі аналізу текстів відповідного жанру. Одне з основних завдань – вивчення особливостей метафізичного детективного роману.
Методи.
Дослідження ґрунтується на методах порівняльного, структурного та текстового аналізу.
Результати.
Вивчення метафізичного детективного жанру виявило, що значні компоненти постмодерністської теорії, такі як ризоматична наративна структура, інтертекстуальність, пастиш, пародія перекручують класичну форму детективного роману і створюють новий літературний жанр – антидетективний, або метафізичний, детективний роман. Дослідження постмодерністського детективного роману в цьому аспекті показало, що автори цих творів завдяки наративним технікам і прийомам викликають інтерес читача до описуваних подій, активізують його когнітивну діяльність щодо розгадування певних таємниць і пошуку шляхів виходу з сюжетного лабіринту.
Висновки.
Результати проведеного аналізу свідчать про те, що метафізичний детектив є піджанром класичного детективу, який містить метафізичні елементи, що зображують авторизовані філософські погляди на загальнолюдські цінності в рамках ризоматичної структури.
Метафізичний детективний жанр відтворює культурно-історичні аспекти,
причому автор оповіді залучає історичні факти завдяки таким наративним прийомам, як пастиш, пародія, інтертекстуальність і ризоматичний лабіринт.


Ключові слова


детектив; загадка; метафізичний; вигадка; істина; жанр; теорiя

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Auster, Paul. (2006). The New York Trilogy. New York: Penguin Classics.

Bennet, Maurice J. (2012). The Detective Fiction of Poe and Borges. Comparative Literature.

Borges, J.L. (1963). Death and Compass. (“La Muerte y la brujula”, 1942). Translated by Anthony Kerrigan. In Facciones, 129-41. New York: Grove.

Borges, J.L. (1954). Collected Ficciones, Translated by Andrew Hurley. New York: The Penguin Press.

Borges, J.L. (1998). Jorge Luise Borges: Conversations. Oxford: University of Mississippi Press.

Bresler, Fenton. (1983). The Mystery of Georges Simenon, A Biography. Beaufort Books Print.

Deleuze, G. (2004). Desert Islands and Other Texts 1953-1974. Translated by Michael Taormina. New York: Edited by David Lapoujade.

Deleuze: The Philosophy of Crime Novels. Retrieved from https://www.socialecologies.wordpress.com

Eco, U. (1983). The Name of Rose. (Il Nome della rosa, 1980). Translated by William Weaver, San Diego.

Esplin, Emron. (2016). Borges’s Poe: The Influence and Reinvention of Edgar Allan Poe in Spanish America, Madrid.

Holquist, Michael. (2015). Whodunit and Other Questions: Metaphysical Detective Stories in Post War Fiction. Maryland: John Hopkins’s University Press.

Johnson, Christopher. (2015). Intertextuality and Translation: Borges, Browne, and Quevedo. London:

Oxford Press.

Marcus, L. (2003). Detection and Literary Fiction. In the Cambridge Companion to Crime Fiction.,

Martin Priestman (Ed.). Cambridge: Cambridge University Press, London.

Merivale, Patricia & Sweeney S.E. (Eds.). (2011). Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism. Philadelphia: U of Pennsylvania P, Pennsylvania.

Poe, E. A. (1984). “Murder in the Rue Morgue”. In Poetry and Tales, edited by Patrick F. Quinn, New York.

Poe, E. A. (2015). Fantasy and Horror Classics. “William Wilson”. New York: Bibliography Press.

The blooming and Fragrant History of Roses. Retrieved from https://www.ancient-origins.net/history

The connection between Borges and Poe. Retrieved from https://blogs.ias.gatech.edu/2016/01/29

The Detective Fiction of Poe and Borges. Retrieved from https://www.borges.pitt.edu

The Mythological Rose. Retrieved from https://www.charentonmacerations.com

Title and the last line. Retrieved from https://www.umbertoeco.com/name-of-the-rose

“Truth detectives”: the philosophy of metaphysical detective fiction. Retrieved from https://www.researchonline.mq.edu.au

Woscoboinik, Julio. (1998). The Secret of Borges. New York: University Press of Amerika.

Min bir gecq. (2007). 8 cilddq. (VII cild 757-894-cü gecqlqr) Rus dilindqn tqrcümq edqn İ.Yaqubov; red. M.Qasımlı, Şqrq-Qqrb, Bakı.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти