Політика рецензування

Політика рецензування журналу «Вісник КНЛУ. Серія Філологія»

Редакційна колегія журналу вважає рецензування найважливішим складником процесу публікації, що забезпечує незалежну оцінку значущості результатів досліджень і тим дозволяє вдосконалити рукописи. Рукописи здебільшого читають два незалежні рецензенти. Редакція журналу висловлює подяку всім рецензентам, які вкладають свій час, знання і зусилля в оцінку рукописів. Журнал використовує “двостороннє сліпе” рецензування (рецензентам і авторові не відомі прізвища  один одного). Беручи до уваги рекомендації рецензентів, наші редактори вирішують, чи буде стаття опублікована, повернута на доопрацювання або відхилена.

Рецензенти повинні:

1)  надати докладні конструктивні рекомендації, щоб допомогти і заступникові редактора прийняти рішення щодо рукопису, і авторові (-ам) удосконалити власний рукопис;

2) чітко визначити, чи має рукопис (серйозні) недоліки, чи потрібні додаткові дослідження або дані, чи може існувати потенційний конфлікт інтересів.

Рецензентам пропонується обрати рекомендацію із запропонованого списку  та відповісти на кілька конкретних питань, обравши варіант зі списку. “Сліпі” рекомендації авторові (-ам) і конфіденційні рекомендації помічникові редактора можуть оформлюватися у вигляді таблиці.

Критерії оцінювання

Так

Ні

НАЗВА статті відображає її зміст

 

 

Стаття відповідає ПРОБЛЕМАТИЦІ журналу

 

 

У ВСТУПІ коротко викладений основний зміст статті

 

 

Стаття організована відповідно до РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ АВТОРІВ журналу і є вагомим внеском у науку

 

 

У статті використана солідна МЕТОДОЛОГІЯ

 

 

ТВЕРДЖЕННЯ новітні та переконливі

 

 

Твердження належним чином обговорюються в контексті сучасних ДЖЕРЕЛ

 

 

Стаття містить суттєвий АНАЛІЗ та вагомі РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ, які відповідають завданням статті

 

 

ТАБЛИЦІ ТА СХЕМИ (якщо є) зрозумілі та доречні, належним чином розміщені з відповідними джерелами

 

 

Автор (-и) дотримується (-ються) належної структури в анотаціях до статті англійською та українською мовами

 

 

Список КЛЮЧОВИХ СЛІВ відображає зміст статті

 

 

 

Для прийняття рішення необхідно зробити позначку біля таких варіантів:

Стаття може бути надрукована в авторській редакції √

Стаття потребує незначних коректив

Стаття потребує істотного доопрацювання

Відхилити подану статтю

 

КОМЕНТАРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Терміни виконання: просимо рецензентів надсилати свої звіти протягом 30 днів або якомога швидше повідомити головному редакторові, якщо їм потрібно більше часу.

Журнал бере участь у зростаючому співтоваристві користувачів системи Unicheck для гарантії того, що опубліковані матеріали є оригінальними й достовірними. Unicheck – це система, яка дозволяє проводити всебічну перевірку рукописів, спрямовану на недопущення плагіату і забезпечення високого стандарту та якості процесу рецензування. У будь-якому випадку рецензенти повинні попередити редакцію, якщо вони підозрюють автора -(ів) у будь-яких неправомірних діях (наприклад, плагіаті).

З усіх питань щодо журналу і процесу рецензування Ви можете звертатися до головного редактора.