Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1 (2016) ДОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ (КРАТКИЙ НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) Анотація   PDF (Русский)
Л. М. МИНКИН
 
Том 19, № 1 (2016) ЛИНГВОСЕМИОЗИС ПАРЕМИЙ С СЕМАНТИКОЙ ПРОГНОЗА КАК НАРОДНЫХ ПРИМЕТ И СУЕВЕРИЙ Анотація   PDF (Русский)
ЧЖУ ЦЗИНТАО
 
Том 18, № 2 (2015) СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ В АРАБОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ Анотація   PDF
ИБРАГИМ АЛЬ ШАБУЛЬ
 
Том 18, № 1 (2015) Methodological Attitudes to Study Ethnic Stereotypes and Method of Complex Reconstructions Анотація   PDF (English)
М.О. Шутова
 
Том 20, № 1 (2017) ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПОСЛЕЛОГА АБЛАТИВНОГО ПАДЕЖА В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ (В СРАВНЕНИИ С СОВРЕМЕННЫМ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ЯЗЫКОМ) Анотація   PDF (Русский)
Ибрагимов Яшар
 
Том 20, № 1 (2017) ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗООНИМОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ Анотація   PDF (Русский)
ЗЕЙНАЛОВА Т.А.
 
Том 20, № 2 (2017) AESTHETICS AND THE POWER OF STEAM Анотація   PDF (English)
Margaret H. Freeman
 
Том 21, 1 (2018) FRAZELOGICKÉ NEOLOGISMY A OKAZIONALIZMY V SOUČASNÉ ČESKÉ LITERATUŘE (na příkladu knihy E. Hauserové “Noc v Mejdlovarně”) Анотація   PDF
Radka Garbuzova
 
Том 20, № 2 (2017) LANGUAGE MANIPULATION MEANS IN ENGLISH LOVE DISCOURSE AND ITS TRANSLATION INTO UKRAINIAN Анотація   PDF   PDF (English)
Maryna Serhiiivna Hatalska
 
Том 19, № 2 (2016) MEANS OF NARRATIVE SPACE CONSTRUCTION: A COGNITIVE PERSPECTIVE Анотація
Oleksandr Roshchupkin
 
Том 19, № 2 (2016) Quantitative and Qualitative Peculiarities of the Words Denoting Etiquette in English, Ukrainian and Hungarian Анотація   PDF
Myroslava Fabian
 
Том 18, № 1 (2015) The Modernization of Foreign Language Education: The Linguocultural-Communicative Approach. Анотація   PDF
S.S. Kunanbayeva
 
Том 19, № 2 (2016) VÁCLAV VONDRÁK – ČESKÝ INTELIGENT ROZENÝ NA VOLYNI Анотація   PDF
Radka Garbuzova
 
Том 19, № 2 (2016) WILLIAM HAGUE’S DISCOURSE INVOLVING EU-UKRAINE ASSOCIATION AGREEMENT: UKRAINE AS OTHER OR SELF Анотація
O. Kapranov
 
Том 19, № 1 (2016) Ν ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚOΝ У ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ ЕПОСІ (на прикладі мови Нонна Панополітанського) Анотація   PDF
Т. Л. ЛУЩЕНКО
 
Том 18, № 2 (2015) ІНВЕКТИВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ Анотація   PDF
Т. О. ЗОЛОТАРЕНКО
 
Том 18, № 1 (2015) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ “РОЗВИТОК МОВИ” У ЙОГО СПІВВІДНОШЕННІ З ДЕФІНІЦІЄЮ “ФУНКЦІОНУВАННЯ МОВИ” Анотація   PDF
C. П. ДЕНИСОВА
 
Том 18, № 1 (2015) ІНФОРМАЦІЯ Анотація   PDF
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ Серія ФІЛОЛОГІЯ
 
Том 18, № 2 (2015) ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНІ ВИТОКИ ПОНЯТТЯ “ПРАМОВА” У ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
Я. В. КАПРАНОВ
 
Том 17, № 1 (2014) ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ У ВИВЧЕННІ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ Анотація   PDF
І. А. КУЧЕР
 
Том 19, № 1 (2016) АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХV СТ.: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТРУКТУРОЮ Анотація   PDF
О. Я. ДОБРОВОЛЬСЬКА
 
Том 18, № 1 (2015) АКСІОЛОГІЧНА ДИНАМІКА ОПИСУ ПРИРОДНИХ КАТАСТРОФ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
О. О. ЖИХАРЄВА
 
Том 21, 2 (2018) АКЦЕНТУАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАТИВІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ ОДНОРАЗОВОСТІ В ПІВДЕННО-ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
К. М. ІВАНОЧКО
 
Том 19, № 2 (2016) АНТРОПОМЕТРИЧНІ МЕТАФОРИ Й ПОРІВНЯННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ У СВІТЛІ ТЕОРІЇ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ Анотація   PDF
C. В. Талько
 
Том 17, № 1 (2014) АРХІТЕКТОНІКА ІЄРОГЛІФІЧНОГО ПИСЬМА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КОСМОГОНІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДАВНІХ КИТАЙЦІВ Анотація   PDF
В. Л. ПИРОГОВ
 
1 - 25 з 223 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>