Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 17, № 1 (2014) АРХАЇЧНІ ДІАЛЕКТИЗМИ ЯК ІНДИКАТОРИ ПРАМОВИ Анотація   PDF
І. М. НЕЧИТАЙЛО
 
Том 18, № 2 (2015) БОЛГАРСЬКІ НАРОДНІ НАЗВИ РОСЛИН: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. В. МАЛАШ
 
Том 22, 1 (2019) ВІДРОДЖЕННЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНУ Анотація   PDF (English)
A. KH. AHMADOVA
 
Том 18, № 1 (2015) ВІДТВОРЕННЯ ІДІОЛЕКТНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖА СИРНИКА В ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ "ТАЧКИ" І "ТАЧКИ 2" УКРАЇНСЬКОЮ, НІМЕЦЬКОЮ Й ІСПАНСЬКОЮ МОВАМИ Анотація   PDF
Н. А. МАТКІВСЬКА
 
Том 18, № 2 (2015) ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНО МАРКОВАНОГО КОНЦЕПТУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІВДНЯ РАБСТВО Анотація   PDF
Н. І. ГОЛУБЕНКО
 
Том 19, № 1 (2016) ВІРОГІДНІСТЬ ЯК ДИСКУРСИВНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРЕДИКАТИВНИХ КОМПЛЕКСІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
В.М. БЕРЕЗЕНКО
 
Том 21, 1 (2018) ВАРІАНТНІСТЬ У РОДОВІЙ КАТЕГОРИЗАЦІЇ ІМЕННИКІВ (на матеріалі мовлення сучасного українського телебачення) Анотація   PDF
Олена Миколаївна Зайцева
 
Том 18, № 1 (2015) ВЕРБАЛЬНИЙ, НЕВЕРБАЛЬНИЙ ТА КОМПЛЕКСНИЙ МЕМИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СПОСОБОМ ПОДАННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ (на матеріалі англомовних кіномемів) Анотація   PDF
О. І. ЧЕРНІКОВА
 
Том 18, № 1 (2015) ВИГУК ЯК ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Л. С. КАЛАШНИК
 
Том 20, № 1 (2017) ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИБІР СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ Х. АРЕНДТ Анотація   PDF
СПІЦИНА В.Є.
 
Том 19, № 1 (2016) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ Анотація   PDF   PDF (English)
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
 
Том 17, № 1 (2014) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія ФІЛОЛОГІЯ Анотація   PDF
ІНФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЯ
 
Том 21, 2 (2018) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ Анотація   PDF   PDF (English)
Вимоги до офрмлення
 
Том 22, 1 (2019) ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ Анотація   PDF   PDF (English)
Вісника Вимоги
 
Том 18, № 2 (2015) ВИРАЖЕННЯ ЕМОТИВНОЇ ТРИВАЛОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМИ ОДИНИЦЯМИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
М. В. ГАМЗЮК
 
Том 22, 1 (2019) ВТОРИННІСТЬ І ПЛАГІАТ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ІНШОМОВНО-УКРАЇНСЬКИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань) Анотація   PDF
Д. М. ПРИЙМАК
 
Том 17, № 1 (2014) Гнатковська О. М. Практичний курс англійської мови як другої іноземної. 5 курс : [підручник] / О. М. Гнатковська, І. В. Сапожник, О. В. Соловйова. – Чернівці : РОДОВІД, 2014. – 279 с. – (лист МОНУ № 1/11-4241 від 26.03.2014) Анотація   PDF
А. В. Корольова
 
Том 18, № 2 (2015) ГРАМАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ) Анотація   PDF
І. А. ЖИВІЦЬКА
 
Том 20, № 2 (2017) ГРАФІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ФОНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ (на матеріалі новелістики Д.Г. Лоуренса) Анотація   PDF
Анастасія Володимирівна Прокойченко
 
Том 21, 1 (2018) ГУМОРИСТИЧНИЙ ІНТРАДИСКУРС МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ОКУПОВАНОГО КРИМУ Анотація   PDF
Галина Олександрівна Коробка
 
Том 17, № 2 (2014) ДІЄСЛОВО ЯК ГОЛОВНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЄСЛІВНО-АДВЕРБІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
А.А. ВОСКРЕС
 
Том 20, № 2 (2017) ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Ірина Валеріївна Царьова
 
Том 20, № 1 (2017) ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ НЕОФРАЗЕМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ Анотація   PDF
ПАШИНСЬКА Л.М.
 
Том 18, № 2 (2015) ДЕФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Анотація   PDF
Н. Г. СІДЕНКО
 
Том 22, 1 (2019) ДИСКУРСИВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПЕРЕХОДІВ У ВІКТОРІАНСЬКУ ДОБУ Анотація   PDF (English)
I. P. PINICH
 
26 - 50 з 223 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>