Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 1 (2015) ЕТАПИ МЕТАРОЗМІТКИ КОРПУСУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ЛІНГВОКОГНІТОЛОГІЇ Анотація   PDF
В. Г. ШКЛЯРЕВСЬКИЙ
 
Том 19, № 1 (2016) Етнокультурні стереотипні портрети англійців і українців (когнітивно-ономасіологічна реконструкція фразеоформул) Анотація   PDF
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
 
Том 17, № 1 (2014) ЗІСТАВЛЕННЯ ГРЕЦЬКОГО ТЕКСТУ НОВОГО ЗАВІТУ ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі конструкцій дієприкметника з артиклем і дієсловом eivmi,) Анотація   PDF
А. М. КРОКІС
 
Том 18, № 2 (2015) ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ТУНІСЬКОМУ УЗУСІ Анотація   PDF
О. І. МАЗНІЧЕНКО
 
Том 18, № 1 (2015) КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛОКАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ: ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ Анотація   PDF
Т. В. БОБКОВА
 
Том 17, № 1 (2014) КЛЮЧОВІ СТРАТЕГІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ЧЛЕНУВАННЯ ТЕКСТІВ (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) Анотація
Р. Є. ПИЛИПЕНКО
 
Том 18, № 2 (2015) КОГНІТИВНІ ОСНОВИ ПЕРЕБИВАННЯ МОВЛЕННЯ: ТЕОРІЯ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ Анотація   PDF
Т. С. КИРИЧЕНКО
 
Том 18, № 1 (2015) КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛOГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО МОТИВУ-ПРОТОТИПУ “ПРИСВЯТА” В АНТИЧНІЙ ЕПІГРАМІ Анотація   PDF
М. А. ЧЕМЕЛЮХ
 
Том 21, № 1 (2018) КОММУНИКАТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ТИПОЛОГИЯ КОММЕРЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ Анотація   PDF
Ольга Евгеньевна Синявская
 
Том 18, № 2 (2015) КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ МОВЛЕННЯ СЛІДЧИХ У РОМАНІ ДАНІЕЛЯ ПЕННАКА “LA FÉE CARABINE” Анотація   PDF
І. І. ЄРМОЛЕНКО
 
Том 20, № 2 (2017) КОМУНІКЕМИ-ФРАЗЕОСХЕМИ В УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ Анотація   PDF
Федір Євгенович Прилипко
 
Том 17, № 1 (2014) КОНТЕНСИВНО-ФОРМАЛЬНА ТИПОЛОГІЧНА ТАКСОНОМІЯ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ СТЕРЕОТИПІВ Анотація   PDF
М. О. ШУТОВА
 
Том 20, № 1 (2017) КОНТИНУУМ ПЕРИФРАЗУВАННЯ – СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ДИХОТОМІЇ МОВА – МОВЛЕННЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози) Анотація   PDF
ЛЕПЕТЮХА А.В.
 
Том 18, № 1 (2015) КОНЦЕПТ-СИМВОЛ ЛЕБІДЬ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ АНТИЧНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТА ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
М. А. ГРЕКОВА
 
Том 21, № 1 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЕКОТЕМИ В АНГЛОМОВНОМУ БІБЛІЙНОМУ ЕКОДИСКУРСІ Анотація   PDF
Олена Олександрівна Жихарєва
 
Том 21, № 2 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ЕСТЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ В ЛІРИЦІ АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ Анотація   PDF
В. Г. НІКОНОВА, Я. В. БОЙКО
 
Том 21, № 1 (2018) КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ (АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД) Анотація   PDF
Олена Марківна Кагановська
 
Том 18, № 2 (2015) КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ “ОБРАЗ”, “СИМВОЛ” ТА “ОБРАЗ-СИМВОЛ” У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ (НА ПРИКЛАДАХ ТВОРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ) Анотація   PDF
П. С. ХАБОТНЯКОВА
 
Том 17, № 2 (2014) КОРОТКІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ: ДИСОЦІАТИВНИЙ ЗАНЕПАД Анотація   PDF
О.С. АЛІМЕНКО
 
Том 20, № 1 (2017) КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ: СТАНОВЛЕННЯ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Кривенко Г.Л.
 
Том 21, № 2 (2018) ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТАДИСКУРСИВНИЙ ПРИНЦИП ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
Н. К. КРАВЧЕНКО
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВАЛЬНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ДРУЖИНИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ) Анотація   PDF
Г. І. СТАШКО
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ МЕТАФОР ТА ПОРІВНЯНЬ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗООНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
С. В. ТАЛЬКО
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВОКОГНІТИВНА КОНФІГУРАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КЛАСИЧНОГО ФЕНТЕЗІ Анотація   PDF
В. Г. НІКОНОВА, Н. Й. ЧЕТОВА
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВОПОЕТИКА АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПСИХОНАРАТИВУ (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) Анотація   PDF
Н. П. ІЗОТОВА
 
51 - 75 з 205 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>