Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 17, № 2 (2014) КОРОТКІ ГОЛОСНІ ЗВУКИ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ КОРЕЙСЬКІЙ МОВІ: ДИСОЦІАТИВНИЙ ЗАНЕПАД Анотація   PDF
О.С. АЛІМЕНКО
 
Том 20, № 1 (2017) КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ: СТАНОВЛЕННЯ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Кривенко Г.Л.
 
Том 21, 2 (2018) ЛІНГВІСТИЧНИЙ ЕКОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТАДИСКУРСИВНИЙ ПРИНЦИП ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
Н. К. КРАВЧЕНКО
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВАЛЬНІ ТА ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ОБРАЗУ ДРУЖИНИ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІСЕННОГО ФОЛЬКЛОРУ) Анотація   PDF
Г. І. СТАШКО
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВОАКСІОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА АНТРОПОЦЕНТРИЧНИХ МЕТАФОР ТА ПОРІВНЯНЬ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ЗООНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ І АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
С. В. ТАЛЬКО
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВОКОГНІТИВНА КОНФІГУРАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КЛАСИЧНОГО ФЕНТЕЗІ Анотація   PDF
В. Г. НІКОНОВА, Н. Й. ЧЕТОВА
 
Том 19, № 1 (2016) ЛІНГВОПОЕТИКА АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ПСИХОНАРАТИВУ (на матеріалі романів Дж. М. Кутзее) Анотація   PDF
Н. П. ІЗОТОВА
 
Том 21, 1 (2018) ЛІНГВОПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОГО АКТУ “РЕАКЦІЯ НА КОМПЛІМЕНТ” (на матеріалі української мови) Анотація   PDF
Олена Олегівна Бречак
 
Том 18, № 2 (2015) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
Я. В. БОЙКО
 
Том 18, № 1 (2015) ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ І ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНОСПОЛУК ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК СПОСІБ ПОШУКУ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
О. В. ГОСУДАРСЬКА
 
Том 21, 1 (2018) ЛАБІРИНТ ЯК ЗНАКОВИЙ ФІКСАТОР НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ “ЕКСПРЕСІЯ” У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ XX ст. (на матеріалі роману А. Роб-Грійє “Dans le Labyrinthe”) Анотація   PDF
Руслана Іванівна Савчук
 
Том 21, 2 (2018) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ Анотація   PDF
Г. Б. МІНЧАК
 
Том 22, 1 (2019) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ОСВОЄННЯ НОВІТНІХ АНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
І. О. КОРОБОВА
 
Том 20, № 1 (2017) ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
КОРОБКА Г.О.
 
Том 17, № 1 (2014) ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНЕ Й ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ  يد / РУКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Р. В. ВАСЬКО
 
Том 22, 1 (2019) МІЖ ПРОГОНОЗУВАННЯМ І ПЕРЕДБАЧЕННЯМ: РОЛЬ ФАНТАСМАГОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В УЯВЛЕННІ ПРО МАЙБУТНЄ Анотація   PDF (English)
Y. SEIF FAROUK
 
Том 21, 1 (2018) МАСОВЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Оксана Миколаївна Данилевська
 
Том 18, № 1 (2015) МЕТАПОНЯТТЯ В CУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. ГНЕЗДІЛОВА
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТАФОРА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПОРТРЕТА-КОПІЇ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ XVIIІ СТ. Анотація   PDF
І. В. ЛАСКА
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТИКОНУ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ ПЕРСОНАЖА Анотація   PDF
С. П. НЕТРЕБІНА
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТОДИКА ПОЛІСИТУАЦІЙНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО СТАНІВ СУБ’ЄКТА Анотація   PDF
Н. В. ХАНИКІНА
 
Том 18, № 1 (2015) МЕТОДОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ У ВИВЧЕННІ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ Анотація   PDF
М.О. ШУТОВА
 
Том 22, 1 (2019) МОВА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІДЛІТКА Анотація   PDF
О. М. ДАНИЛЕВСЬКА
 
Том 21, 2 (2018) МОВНІ ЗАСОБИ КАТЕГОРІЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ “ПОТОКУ СВІДОМОСТІ” (на матеріалі поезії Кеннета Кока “SleepingwithWomen” (“Спати з жінками”) Анотація   PDF
Н. С. ЩАСЛИВА
 
Том 19, № 1 (2016) МОВНІ КОНТРАСТИ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ КОНОТАТИВНОЇ СЕМАНТИКИ ІДЕОЛОГІЧНО ЗАБАРВЛЕНИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) Анотація   PDF
Г. Б. МІНЧАК
 
76 - 100 з 223 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>