Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 1 (2018) ЛІНГВОПРАГМАТИКА МОВЛЕННЄВОГО АКТУ “РЕАКЦІЯ НА КОМПЛІМЕНТ” (на матеріалі української мови) Анотація   PDF
Олена Олегівна Бречак
 
Том 18, № 2 (2015) ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ КУЛЬТУРНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
Я. В. БОЙКО
 
Том 18, № 1 (2015) ЛІНГВОСЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИХ І ФРАНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНОСПОЛУК ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК СПОСІБ ПОШУКУ АДЕКВАТНОГО ПЕРЕКЛАДУ Анотація   PDF
О. В. ГОСУДАРСЬКА
 
Том 21, № 1 (2018) ЛАБІРИНТ ЯК ЗНАКОВИЙ ФІКСАТОР НАРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ “ЕКСПРЕСІЯ” У ФРАНЦУЗЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТОТВОРЕННІ XX ст. (на матеріалі роману А. Роб-Грійє “Dans le Labyrinthe”) Анотація   PDF
Руслана Іванівна Савчук
 
Том 21, № 2 (2018) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ Анотація   PDF
Г. Б. МІНЧАК
 
Том 20, № 1 (2017) ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
КОРОБКА Г.О.
 
Том 17, № 1 (2014) ЛОГІКО-СЕМІОТИЧНЕ Й ОБРАЗНО-СИМВОЛІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОМПОНЕНТОМ  يد / РУКА В АРАБСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Р. В. ВАСЬКО
 
Том 21, № 1 (2018) МАСОВЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД ДІАГНОСТУВАННЯ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Оксана Миколаївна Данилевська
 
Том 18, № 1 (2015) МЕТАПОНЯТТЯ В CУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. ГНЕЗДІЛОВА
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТАФОРА ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПОРТРЕТА-КОПІЇ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ XVIIІ СТ. Анотація   PDF
І. В. ЛАСКА
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТИКОНУ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ ПЕРСОНАЖА Анотація   PDF
С. П. НЕТРЕБІНА
 
Том 18, № 2 (2015) МЕТОДИКА ПОЛІСИТУАЦІЙНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ МОТИВАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ СЕМАНТИКИ ФІЗИЧНОГО І ПСИХІЧНОГО СТАНІВ СУБ’ЄКТА Анотація   PDF
Н. В. ХАНИКІНА
 
Том 18, № 1 (2015) МЕТОДОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ У ВИВЧЕННІ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ Анотація   PDF
М.О. ШУТОВА
 
Том 21, № 2 (2018) МОВНІ ЗАСОБИ КАТЕГОРІЙ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ТА ПРЕЦЕДЕНТНОСТІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ “ПОТОКУ СВІДОМОСТІ” (на матеріалі поезії Кеннета Кока “SleepingwithWomen” (“Спати з жінками”) Анотація   PDF
Н. С. ЩАСЛИВА
 
Том 19, № 1 (2016) МОВНІ КОНТРАСТИ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ КОНОТАТИВНОЇ СЕМАНТИКИ ІДЕОЛОГІЧНО ЗАБАРВЛЕНИХ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ (на матеріалі української публіцистики періоду незалежності) Анотація   PDF
Г. Б. МІНЧАК
 
Том 18, № 2 (2015) МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ВОЇНА Анотація   PDF
Г. В. МЕЖЖЕРІНА
 
Том 17, № 1 (2014) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ, МОВНА ГРА, ЛІНГВІСТИЧНІ КОНЦЕПТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОМАНУ В. В. НАБОКОВА “THE REAL LIFE OF SEBASTIAN KNIGHT” Анотація   PDF
Т. В. РАДЗІЄВСЬКА
 
Том 21, № 2 (2018) МОВНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИЧНОЇ ЗБІРКИ МАРЦІНА СВЄТЛІЦКОГО “DROBNA ZMIANA” Анотація   PDF
М. І. ПОЛОВИНКІНА
 
Том 18, № 1 (2015) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЛЕКСЕМ light І світло НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ МОВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ Анотація   PDF
І. О. ПРИЩЕПЧУК
 
Том 18, № 1 (2015) МОДЕЛІ СЕМАНТИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ ЛЕКСИКИ “МЕНТАЛЬНОГО ЗАНУРЕННЯ” (на матеріалі української, польської та англійської мов) Анотація   PDF
О. В. ДЕМЕНЧУК
 
Том 20, № 1 (2017) МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ПОКАЗНИКИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ СТАТИКИ Й ДИНАМІКИ МОВНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ) Анотація   PDF
Зайцева О.М.
 
Том 19, № 1 (2016) МОТИВАЦІЙНІ ВІДНОШЕННЯ ФУНКЦІЙНОЇ ПОДІБНОСТІ В ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ІМЕННИКАХ-ЮКСТАПОЗИТАХ Анотація   PDF
Л.Є. АЗАРОВА, Л.А. РАДОМСЬКА
 
Том 20, № 2 (2017) НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ І НАВЧАЛЬНИЙ ДИСКУРС: КЛЮЧІ ДО РОЗУМІННЯ Анотація   PDF
Надія Францівна Баландіна
 
Том 20, № 2 (2017) НАГОЛОС І СТАНОВЛЕННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ОМОНІМІВ- ВЕРБАТИВІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ В ПІВДЕННО- ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
Костянтин Миколайович Іваночко
 
Том 18, № 2 (2015) НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ У СВІТІ – ЧИСТЕ СУМЛІННЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛУ СОВІСТЬ ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) Анотація   PDF
Д. І. ТЕРЕХОВА
 
76 - 100 з 205 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>