Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 2 (2018) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ ТУРЕЦЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (на матеріалі перекладів турецької художньої прози) Анотація   PDF
М. В. БОНДАР
 
Том 20, № 2 (2017) НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК БАЗА СУЧАСНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
Зоя Орестівна Валюх, Ірина Олександрівна Коробова
 
Том 19, № 2 (2016) НЕСТРИМНИЙ РУХ І ТВОРЧІСТЬ (ДО 80-ЛІТТЯ ПРОФЕСОРА М.П. КОЧЕРГАНА) Анотація   PDF
Мирослава Баган
 
Том 19, № 2 (2016) Новітні телескопізми сучасної української мови Анотація
Ірина Коробова
 
Том 20, № 2 (2017) НОВА ПРАЦЯ ПРО КАТЕГОРІЇ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ, НАРАТИВНОМУ, СТРУКТУРНО- ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ТА СЕМІОТИЧНОМУ ВИМІРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ АГАТИ КРІСТІ) Анотація   PDF
ВОЛКОВА С.В.
 
Том 21, № 2 (2018) НОВА ПРАЦЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОЛОГІЗАЦІЇ ЛЕКСЕМ У ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКАХ Анотація   PDF
Г. Б. Мінчак
 
Том 20, № 1 (2017) НОВА ПРАЦЯ ПРО ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Ясакова Н. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : монографія / Наталія Ясакова. – К. : НаУКМА, 2016. – 328 с. Анотація   PDF
БАГАН М.П.
 
Том 19, № 2 (2016) Номинативные и коммуникативные единицы: контрастивные аспекты Анотація   PDF
C. А. Швачко
 
Том 18, № 1 (2015) ОБ’ЄКТИВНО-СУБ’ЄКТИВНИЙ ХАРАКТЕР ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ДЕФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
М. Ю. РЕБЕНКО
 
Том 20, № 1 (2017) ОДОРАТИВНА ОЦІНКА В СЕМАНТИЦІ ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ ФІТОНІМІВ Анотація   PDF
УСИК Л.М.
 
Том 20, № 2 (2017) ОНТОЛОГІЯ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ : ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англійської та української мов) Анотація   PDF
Андрій Вікторович Каустов
 
Том 21, № 1 (2018) ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ДИСКУРСУ: МОВНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Ольга Юріївна Качмар
 
Том 20, № 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Бритвін Д.В.
 
Том 19, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ Х. АРЕНДТ Анотація   PDF
В. Є. СПІЦИНА
 
Том 18, № 2 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ З ОДНИМ ТА ДВОМА АКТАНТАМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі роману Б. Акуніна “Любовник смерти”) Анотація   PDF
А. В. ГРИГОР’ЄВА
 
Том 19, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОФРАЗЕМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Л. М. ПАШИНСЬКА
 
Том 18, № 2 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СКЛАДІ ІМЕННИХ ГРУП ІЗ НЕВИЗНАЧЕНОЮ РЕФЕРЕНЦІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ МОВИ) Анотація   PDF
М. В. РОДЮК
 
Том 21, № 1 (2018) ОЦЕНОЧНАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ ТУРЦИЯ В РУССКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ 2010-2017-х ГОДОВ Анотація   PDF
Мурат Аксой
 
Том 20, № 2 (2017) ПАРАГРАФЕМНІ ЗАСОБИ У КОНСТРУЮВАННІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АВТОРА Анотація   PDF
Олена Олександрівна Тучкова
 
Том 17, № 1 (2014) ПАРАДОКС В ЭНИГМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КРОССВОРДА Анотація   PDF
Е. А. СЕЛИВАНОВА
 
Том 17, № 1 (2014) ПАРАМЕТРИ БУДОВИ ЗАГОЛОВКА, ЕПІГРАФА І ЗАЧИНУ ЯК ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБРАЗУ АВТОРА (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття) Анотація   PDF
О. О. ТУЧКОВА
 
Том 21, № 2 (2018) ПЕРЕКЛАД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ І ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF (Русский)
А. И. Юденко
 
Том 19, № 2 (2016) ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ З ЛЕКСЕМНИМИ МОРФЕМАМИ (на матеріалі англійської та української авіаційних терміносистем) Анотація   PDF
Ганна Валентинівна Межжеріна
 
Том 18, № 2 (2015) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ДОМЕСТИКАЦІЇ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
Ю. А. ТЬОПЕНКО, Ю. Г. СТЕЖКО
 
Том 19, № 2 (2016) Перекладознавчий аспект дослідження текстових концептів у ракурсі кореляції можливих світів і наративу Анотація   PDF
Олена Марківна Кагановська
 
101 - 125 з 205 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>