Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 2 (2017) ОНТОЛОГІЯ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ : ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англійської та української мов) Анотація   PDF
Андрій Вікторович Каустов
 
Т. 21, № 1 ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ДИСКУРСУ: МОВНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Ольга Юріївна Качмар
 
Том 20, № 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
Бритвін Д.В.
 
Том 19, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ Х. АРЕНДТ Анотація   PDF
В. Є. СПІЦИНА
 
Том 18, № 2 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИСТАВЛЕННЯ З ОДНИМ ТА ДВОМА АКТАНТАМИ В СУЧАСНІЙ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі роману Б. Акуніна “Любовник смерти”) Анотація   PDF
А. В. ГРИГОР’ЄВА
 
Том 19, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОФРАЗЕМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Л. М. ПАШИНСЬКА
 
Том 18, № 2 (2015) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СКЛАДІ ІМЕННИХ ГРУП ІЗ НЕВИЗНАЧЕНОЮ РЕФЕРЕНЦІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ МОВИ) Анотація   PDF
М. В. РОДЮК
 
Т. 21, № 1 ОЦЕНОЧНАЯ ДИНАМИКА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОЛЯ ТУРЦИЯ В РУССКОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ 2010-2017-х ГОДОВ Анотація   PDF
Мурат Аксой
 
Том 20, № 2 (2017) ПАРАГРАФЕМНІ ЗАСОБИ У КОНСТРУЮВАННІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АВТОРА Анотація   PDF
Олена Олександрівна Тучкова
 
Том 17, № 1 (2014) ПАРАДОКС В ЭНИГМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ КРОССВОРДА Анотація   PDF
Е. А. СЕЛИВАНОВА
 
Том 17, № 1 (2014) ПАРАМЕТРИ БУДОВИ ЗАГОЛОВКА, ЕПІГРАФА І ЗАЧИНУ ЯК ІДЕНТИФІКАТОРІВ ОБРАЗУ АВТОРА (на матеріалі французького жіночого автобіографічного роману ХХ століття) Анотація   PDF
О. О. ТУЧКОВА
 
Том 19, № 2 (2016) ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНІВ-КОМПОЗИТІВ З ЛЕКСЕМНИМИ МОРФЕМАМИ (на матеріалі англійської та української авіаційних терміносистем) Анотація   PDF
Ганна Валентинівна Межжеріна
 
Том 18, № 2 (2015) ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СТРАТЕГІЯ ДОМЕСТИКАЦІЇ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ Анотація   PDF
Ю. А. ТЬОПЕНКО, Ю. Г. СТЕЖКО
 
Том 19, № 2 (2016) Перекладознавчий аспект дослідження текстових концептів у ракурсі кореляції можливих світів і наративу Анотація   PDF
Олена Марківна Кагановська
 
Том 20, № 1 (2017) ПЕРШИЙ МОЛИТОВНИК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
Пуряєва Н.В.
 
Том 18, № 2 (2015) ПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
І. С. КІРКОВСЬКА
 
Т. 21, № 1 ПОМИЛКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Лілія Яківна Терещенко
 
Том 18, № 2 (2015) ПОНЯТТЯ І ТЕРМІН “ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ”: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИТЛУМАЧЕННЯ Анотація   PDF
І. А. ЯРОШЕВИЧ
 
Том 17, № 1 (2014) ПРАГМАТИКА МЕТАКОМУНІКАТИВНИХ ПИТАНЬ: ЕМОТІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. ГНЕЗДІЛОВА
 
Т. 21, № 1 ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АТТРАКЦИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ВВЕДЕНИЕ ТЕРМИНА Анотація   PDF (Русский)   PDF
Наталия Кимовна Кравченко, Татьяна Анатольевна Пастернак
 
Том 20, № 1 (2017) ПРАГМАТИЧНІ ТРИГЕРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТУ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ АНЕКДОТІ Анотація   PDF
БРЕЧАК О.О.
 
Том 19, № 1 (2016) ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В СТРУКТУРІ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ІМЕННИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
З. О. ВАЛЮХ
 
Том 19, № 2 (2016) Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу Анотація   PDF
М. С. Дорофеєва
 
Том 17, № 1 (2014) ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ В ЕТИМОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на прикладі слів, успадкованих з праслов’янської мови) Анотація   PDF
Я. В. КАПРАНОВ
 
Том 17, № 1 (2014) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація   PDF
О. В. ГОСУДАРСЬКА
 
101 - 125 з 189 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>