Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 1 (2016) ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ СПОНУКАЛЬНИХ І ОПТАТИВНИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
Л. В. УМРИХІНА
 
Том 20, № 2 (2017) ПРОБЛЕМА СТАТУСУ НАПІВСИМЕТРИЧНИХ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
Анастасія Віталіївна Онатій
 
Т. 21, № 1 ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СКОПОС-ТЕОРІЇ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Лалаян
 
Том 19, № 1 (2016) ПРОСОДІЯ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЗГОДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ: МЕЛОДІЙНИЙ КОМПОНЕНТ Анотація   PDF
Т. Є. ЄРЕМЕНКО, А. А. ЮМРУКУЗ
 
Том 20, № 2 (2017) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СЛОВА-СТИМУЛУ ДРУГ ЗА ДАНИМИ СПРЯМОВАНИХ АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Анотація   PDF
Діана Іванівна Терехова
 
Т. 21, № 1 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ СТИМУЛУ ЦІННІСТЬ (ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
Діана Іванівна Терехова
 
Том 19, № 2 (2016) РЕІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Галина Богданівна Мінчак
 
Том 19, № 2 (2016) РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОРІЄНТАЦІЙНОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Терехова
 
Том 18, № 1 (2015) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ CRIME/ЗЛОЧИН У ПАРЕМІЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
В. П. СНІЦАР
 
Том 20, № 2 (2017) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) Анотація   PDF
Олена Георгіївна Шкута
 
Том 20, № 1 (2017) РОЗВИТОК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ “ЇЖА” В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
КОЗИРЄВА З.Г.
 
Том 20, № 2 (2017) РОЛЬ ЛОГИКИ И ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ (ко Дню венгерского языка) Анотація   PDF
Элеонора Тиборовна Берта
 
Том 19, № 1 (2016) РОМАНИ ДЕНА БРАУНА: ЖАНР ТА КОНЦЕПТОСФЕРА Анотація   PDF
О. О. ЧЕРНИК
 
Том 17, № 2 (2014) СЕМІОТИЧНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СМИСЛОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою) Анотація   PDF
О.В. ГОСУДАРСЬКА
 
Том 17, № 1 (2014) СЕМАНТИКО-ПРАВОВА АСИМЕТРІЯ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (на прикладі термінологічного словосполучення “припинення дії правочину”) Анотація   PDF
О. О. ЛАВРИНЕНКО
 
Том 19, № 1 (2016) СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОЗИЦІЇ У ВКАЗУВАННІ НА МОВЦЯ Анотація   PDF
Н. Ю. ЯСАКОВА
 
Том 19, № 1 (2016) СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛОРОНІМІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Г.І. КАПНІНА
 
Том 19, № 1 (2016) СЕМАНТИЧНА МОДУЛЯЦІЯ СОМАТИЗМІВ رأس / HEAD / ГОЛОВА У ФРАЗЕОТРАНСФОРМАХ АРАБСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
Р. В. ВАСЬКО
 
Том 17, № 1 (2014) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛІВ З ПРЕВЕРБОМ AUS- У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVII СТ. Анотація   PDF
О. О. БАКУМЕНКО
 
Том 17, № 1 (2014) СИНТАКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТИПОЛОГІЇ СТРУКТУР КАУЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (на матеріалі нідерландської та української мов) Анотація   PDF
Н. Є. ЛЕМІШ
 
Том 18, № 2 (2015) СИНТАКСИЧНИЙ СТАТУС ВОКАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
М. О. КОКОРА
 
Том 17, № 1 (2014) СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ І ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНОГО І СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О. І. СТЕРІОПОЛО
 
Том 18, № 2 (2015) СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі української, російської та англійської мов) Анотація   PDF
Т. С. ГАРЛИЦЬКА
 
Том 18, № 2 (2015) СМИСЛОВИЙ ШАР КОНЦЕПТУ РОБОТА В СУЧАСНИХ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. В. ЩЕРБИЦЬКА
 
Том 17, № 1 (2014) СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ У КОГНІТИВНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
Г. В. САДОВНІКОВА
 
126 - 150 з 189 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>