Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 20, № 1 (2017) ПЕРШИЙ МОЛИТОВНИК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ Анотація   PDF
Пуряєва Н.В.
 
Том 18, № 2 (2015) ПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ МАЙБУТНЬОГО ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
І. С. КІРКОВСЬКА
 
Том 21, № 1 (2018) ПОМИЛКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Лілія Яківна Терещенко
 
Том 18, № 2 (2015) ПОНЯТТЯ І ТЕРМІН “ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ”: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИТЛУМАЧЕННЯ Анотація   PDF
І. А. ЯРОШЕВИЧ
 
Том 17, № 1 (2014) ПРАГМАТИКА МЕТАКОМУНІКАТИВНИХ ПИТАНЬ: ЕМОТІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Я. В. ГНЕЗДІЛОВА
 
Том 21, № 1 (2018) ПРАГМАТИЧЕСКАЯ АТТРАКЦИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ И ВВЕДЕНИЕ ТЕРМИНА Анотація   PDF (Русский)   PDF
Наталия Кимовна Кравченко, Татьяна Анатольевна Пастернак
 
Том 20, № 1 (2017) ПРАГМАТИЧНІ ТРИГЕРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТУ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ АНЕКДОТІ Анотація   PDF
БРЕЧАК О.О.
 
Том 19, № 1 (2016) ПРЕФІКСАЛЬНО-СУФІКСАЛЬНІ ДЕРИВАТИ В СТРУКТУРІ СЛОВОТВІРНОЇ ПАРАДИГМИ ІМЕННИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
З. О. ВАЛЮХ
 
Том 19, № 2 (2016) Принцип подвійного входження як основа синергетики перекладу Анотація   PDF
М. С. Дорофеєва
 
Том 17, № 1 (2014) ПРИНЦИПИ КОНСТРУЮВАННЯ СЛОВНИКОВИХ СТАТЕЙ В ЕТИМОЛОГІЧНОМУ СЛОВНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (на прикладі слів, успадкованих з праслов’янської мови) Анотація   PDF
Я. В. КАПРАНОВ
 
Том 17, № 1 (2014) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У РІЗНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ Анотація   PDF
О. В. ГОСУДАРСЬКА
 
Том 19, № 1 (2016) ПРОБЛЕМА РОЗМЕЖУВАННЯ СПОНУКАЛЬНИХ І ОПТАТИВНИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
Л. В. УМРИХІНА
 
Том 20, № 2 (2017) ПРОБЛЕМА СТАТУСУ НАПІВСИМЕТРИЧНИХ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ РЕЧЕНЬ Анотація   PDF
Анастасія Віталіївна Онатій
 
Том 21, № 1 (2018) ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СКОПОС-ТЕОРІЇ Анотація   PDF
Наталія Степанівна Лалаян
 
Том 21, № 2 (2018) ПРОЕКТ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 2018 р. ЯК АКТУАЛІЗАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПРАВОПИСНИХ НОРМ: НАГАЛЬНІСТЬ ЗМІН ТА ПРОБЛЕМАТИКА Анотація   PDF
Д. М. ПРИЙМАК
 
Том 19, № 1 (2016) ПРОСОДІЯ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ЗГОДИ В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ БІЗНЕС-ДИСКУРСІ: МЕЛОДІЙНИЙ КОМПОНЕНТ Анотація   PDF
Т. Є. ЄРЕМЕНКО, А. А. ЮМРУКУЗ
 
Том 20, № 2 (2017) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СЛОВА-СТИМУЛУ ДРУГ ЗА ДАНИМИ СПРЯМОВАНИХ АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Анотація   PDF
Діана Іванівна Терехова
 
Том 21, № 1 (2018) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ СТИМУЛУ ЦІННІСТЬ (ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ) Анотація   PDF
Діана Іванівна Терехова
 
Том 19, № 2 (2016) РЕІДЕОЛОГІЗАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ПЕРІОДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Галина Богданівна Мінчак
 
Том 19, № 2 (2016) РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОРІЄНТАЦІЙНОЇ РЕФЕРЕНЦІЇ ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКІЙ, РОСІЙСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ: ЗІСТАВНИЙ ПОЛІПАРАДИГМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Світлана Іванівна Терехова
 
Том 18, № 1 (2015) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ CRIME/ЗЛОЧИН У ПАРЕМІЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
В. П. СНІЦАР
 
Том 20, № 2 (2017) РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) Анотація   PDF
Олена Георгіївна Шкута
 
Том 20, № 1 (2017) РОЗВИТОК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ “ЇЖА” В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
КОЗИРЄВА З.Г.
 
Том 20, № 2 (2017) РОЛЬ ЛОГИКИ И ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ (ко Дню венгерского языка) Анотація   PDF
Элеонора Тиборовна Берта
 
Том 19, № 1 (2016) РОМАНИ ДЕНА БРАУНА: ЖАНР ТА КОНЦЕПТОСФЕРА Анотація   PDF
О. О. ЧЕРНИК
 
126 - 150 з 205 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>