Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 17, № 2 (2014) СЕМІОТИЧНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СМИСЛОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою) Анотація   PDF
О.В. ГОСУДАРСЬКА
 
Том 17, № 1 (2014) СЕМАНТИКО-ПРАВОВА АСИМЕТРІЯ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ (на прикладі термінологічного словосполучення “припинення дії правочину”) Анотація   PDF
О. О. ЛАВРИНЕНКО
 
Том 19, № 1 (2016) СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОЗИЦІЇ У ВКАЗУВАННІ НА МОВЦЯ Анотація   PDF
Н. Ю. ЯСАКОВА
 
Том 19, № 1 (2016) СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛОРОНІМІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Г.І. КАПНІНА
 
Том 19, № 1 (2016) СЕМАНТИЧНА МОДУЛЯЦІЯ СОМАТИЗМІВ رأس / HEAD / ГОЛОВА У ФРАЗЕОТРАНСФОРМАХ АРАБСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
Р. В. ВАСЬКО
 
Том 17, № 1 (2014) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛІВ З ПРЕВЕРБОМ AUS- У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVII СТ. Анотація   PDF
О. О. БАКУМЕНКО
 
Том 17, № 1 (2014) СИНТАКСИЧНИЙ КОНЦЕПТ ЯК TERTIUM COMPARATIONIS ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ТИПОЛОГІЇ СТРУКТУР КАУЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ (на матеріалі нідерландської та української мов) Анотація   PDF
Н. Є. ЛЕМІШ
 
Том 18, № 2 (2015) СИНТАКСИЧНИЙ СТАТУС ВОКАТИВНИХ РЕЧЕНЬ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
М. О. КОКОРА
 
Том 17, № 1 (2014) СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ І ЗАСОБІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ФОНЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДГОТОВЛЕНОГО І СПОНТАННОГО МОВЛЕННЯ Анотація   PDF
О. І. СТЕРІОПОЛО
 
Том 18, № 2 (2015) СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі української, російської та англійської мов) Анотація   PDF
Т. С. ГАРЛИЦЬКА
 
Том 18, № 2 (2015) СМИСЛОВИЙ ШАР КОНЦЕПТУ РОБОТА В СУЧАСНИХ АВТОБІОГРАФІЧНИХ ТВОРАХ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
В. В. ЩЕРБИЦЬКА
 
Том 17, № 1 (2014) СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ У КОГНІТИВНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
Г. В. САДОВНІКОВА
 
Том 18, № 1 (2015) СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ЛЕКСИЧНЕ ГНІЗДО” / “СЛОВОТВОРЧЕ ГНІЗДО”, “ГЕНЕТИЧНЕ ГНІЗДО” Й “ЕТИМОЛОГІЧНЕ ГНІЗДО” В ЕТИМОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ Анотація   PDF
Я. В. КАПРАНОВ
 
Том 17, № 2 (2014) СПЕЦИФІКА ПРИРОДИ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МІНІМАЛІСТИЧНОМУ РОМАНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
Є.О. ДЕГТЯРЬОВА
 
Том 17, № 1 (2014) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
С. П. ДЕНИСОВА
 
Том 21, № 1 (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ Анотація   PDF
Олена Костянтинівна Ковальова
 
Том 19, № 1 (2016) СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЕРИФРАЗИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ Анотація   PDF
Л. М. ПРИБЛУДА
 
Том 19, № 2 (2016) Структурні особливості порівняльних підрядних речень у мові середньоверхньонімецького періоду Анотація
М. П. Оксанич
 
Том 18, № 2 (2015) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УТОЧНЮВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. Є. СОЛОДОВНИК
 
Том 18, № 2 (2015) СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
В. М. РАДЗІОН
 
Том 20, № 2 (2017) СУБКОНЦЕПТ PRODIGY ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА КОНЦЕПТУ GENIUS (на матеріалі англомовних біографій) Анотація   PDF
Леся Василівна Строченко
 
Том 17, № 1 (2014) ТАКСОНОМІЯ КАТЕГОРІЙ ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРС-АНАЛІЗІ Анотація   PDF
Н. К. КРАВЧЕНКО
 
Том 19, № 2 (2016) ТАЛАНТ І ЙОГО ПРИХИЛЬНИКИ (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛУ ТАЛАНТ ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) Анотація   PDF
Діана Іванівна Терехова
 
Том 19, № 2 (2016) Тандем науки і мистецтва Анотація   PDF
Галина Мінчак
 
Том 21, № 2 (2018) ТЕКСТОВІ КОНЦЕПТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМПЛІКАЦІЇ ТА ЕКСПЛІКАЦІЇ Анотація   PDF
О. М. КАГАНОВСЬКА
 
151 - 175 з 205 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>