Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 18, № 1 (2015) СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ЛЕКСИЧНЕ ГНІЗДО” / “СЛОВОТВОРЧЕ ГНІЗДО”, “ГЕНЕТИЧНЕ ГНІЗДО” Й “ЕТИМОЛОГІЧНЕ ГНІЗДО” В ЕТИМОЛОГІЧНІЙ ЛЕКСИКОГРАФІЇ Анотація   PDF
Я. В. КАПРАНОВ
 
Том 22, 1 (2019) СПІВВІДНОШЕННЯ СИНТЕТИЗМУ Й АНАЛІТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ Анотація   PDF
М. П. БАГАН
 
Том 17, № 2 (2014) СПЕЦИФІКА ПРИРОДИ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ У ФРАНЦУЗЬКОМУ МІНІМАЛІСТИЧНОМУ РОМАНІ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ Анотація   PDF
Є.О. ДЕГТЯРЬОВА
 
Том 17, № 1 (2014) СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF
С. П. ДЕНИСОВА
 
Том 21, 1 (2018) СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРТЕКСТОВИХ ПОСИЛАНЬ У ФРАНЦУЗЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ Анотація   PDF
Олена Костянтинівна Ковальова
 
Том 19, № 1 (2016) СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ПЕРИФРАЗИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ПРОЗІ Анотація   PDF
Л. М. ПРИБЛУДА
 
Том 19, № 2 (2016) Структурні особливості порівняльних підрядних речень у мові середньоверхньонімецького періоду Анотація
М. П. Оксанич
 
Том 18, № 2 (2015) СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УТОЧНЮВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Анотація   PDF
О. Є. СОЛОДОВНИК
 
Том 18, № 2 (2015) СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГІЧНІ ТИПИ СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ СПОРТИВНОЇ ТЕМАТИКИ Анотація   PDF
В. М. РАДЗІОН
 
Том 20, № 2 (2017) СУБКОНЦЕПТ PRODIGY ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА КОНЦЕПТУ GENIUS (на матеріалі англомовних біографій) Анотація   PDF
Леся Василівна Строченко
 
Том 22, 1 (2019) СЬОГОДЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА: ЦІННОСТІ VS ТРУДНОЩІ Анотація   PDF
Леся Гливінська
 
Том 22, 1 (2019) ТІЛЕСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ОБ’ЄКТИВАЦІЯ В МОВІ (на матеріалі прози Бориса Акуніна) Анотація   PDF (Русский)
Т. В. ДОБРОШТАН
 
Том 22, 1 (2019) ТІЛО ЯК КОНОТАТ ОПОЗИЦІЇ “СВІЙ” – “ЧУЖИЙ” (на матеріалі сучасної української прози) Анотація   PDF
І. М. ІВАНЕНКО, О. Ю. ШАВАРДОВА
 
Том 17, № 1 (2014) ТАКСОНОМІЯ КАТЕГОРІЙ ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРС-АНАЛІЗІ Анотація   PDF
Н. К. КРАВЧЕНКО
 
Том 19, № 2 (2016) ТАЛАНТ І ЙОГО ПРИХИЛЬНИКИ (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛУ ТАЛАНТ ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ) Анотація   PDF
Діана Іванівна Терехова
 
Том 19, № 2 (2016) Тандем науки і мистецтва Анотація   PDF
Галина Мінчак
 
Том 21, 2 (2018) ТЕКСТОВІ КОНЦЕПТИ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІМПЛІКАЦІЇ ТА ЕКСПЛІКАЦІЇ Анотація   PDF
О. М. КАГАНОВСЬКА
 
Том 21, 1 (2018) ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ Анотація   PDF
Виктория Викторовна Хомич
 
Том 18, № 2 (2015) ТЕМПОРАЛЬНІ ІМЕННИКИ І ПРИСЛІВНИКИ ЯК ОСНОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЧАСУ (на матеріалі сучасних арабської й української мов) Анотація   PDF
М. Ю. ЛИХОШЕРСТОВА
 
Том 19, № 2 (2016) ТЕНДЕНЦІЇ ДО СИНТЕТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Анотація   PDF
Олександр Онисимович Тараненко
 
Том 17, № 2 (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КОЛОКАЦІЙ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
Т.В. БОБКОВА
 
Том 21, 2 (2018) ТЕРМІНИ ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ: ВІД УНОРМУВАННЯ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ Анотація   PDF
О. В. ТУРКЕВИЧ
 
Том 17, № 2 (2014) ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЕТАЯЗЫКА ЛИНГВИСТИКИ Анотація   PDF
Т.С. ВОЛОДИНА
 
Том 19, № 2 (2016) Тиоретичні засади вивчення категорії модальності в сучасній лінгвістиці Анотація   PDF   Віддалена
Любов Шнуровська
 
Том 22, 1 (2019) ТИПОВІ ПОМИЛКИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ЧЕСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ Анотація   PDF (Czech)
O. O. VAŠČENKO, R. GARBUZOVÁ
 
176 - 200 з 223 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>