Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 21, № 1 (2018) ТЕКСТООБРАЗУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ АССОЦИАТИВНЫХ ПОЛЕЙ Анотація   PDF
Виктория Викторовна Хомич
 
Том 18, № 2 (2015) ТЕМПОРАЛЬНІ ІМЕННИКИ І ПРИСЛІВНИКИ ЯК ОСНОВНІ ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЧАСУ (на матеріалі сучасних арабської й української мов) Анотація   PDF
М. Ю. ЛИХОШЕРСТОВА
 
Том 19, № 2 (2016) ТЕНДЕНЦІЇ ДО СИНТЕТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) Анотація   PDF
Олександр Онисимович Тараненко
 
Том 17, № 2 (2014) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ КОЛОКАЦІЙ У СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ Анотація   PDF
Т.В. БОБКОВА
 
Том 21, № 2 (2018) ТЕРМІНИ ЗНАННЯ, УМІННЯ, НАВИЧКИ: ВІД УНОРМУВАННЯ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОДИДАКТИЦІ Анотація   PDF
О. В. ТУРКЕВИЧ
 
Том 17, № 2 (2014) ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МЕТАЯЗЫКА ЛИНГВИСТИКИ Анотація   PDF
Т.С. ВОЛОДИНА
 
Том 19, № 2 (2016) Тиоретичні засади вивчення категорії модальності в сучасній лінгвістиці Анотація   PDF   Віддалена
Любов Шнуровська
 
Том 19, № 2 (2016) Типологія комунікативних стратегій у психотерапевтичному дискурсі Анотація   PDF
О.Ю. Качмар
 
Том 17, № 1 (2014) ТИПОЛОГІЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ Анотація   PDF
О. О. ВЯЛІКОВА
 
Том 21, № 1 (2018) ТИПОЛОГІЯ СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ ПОРІВНЯННЯ ЗА ЗНАЧЕННЯМ ОБ’ЄКТА (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі “Родаки”) Анотація   PDF
Валентина Петрівна Заскалета
 
Том 19, № 2 (2016) УКРАЇНСЬКІ І ЧЕСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ “БІЛИЙ” Анотація   PDF
Олена Ващенко, Олена Степанюк
 
Том 17, № 1 (2014) УКРАЇНСЬКА ХАТА: СЛОВО, СИМВОЛ, КОНЦЕПТ (на слов’яно-балканському етнокультурному тлі) Анотація   PDF
Н. І. ПАШКОВА
 
Том 21, № 2 (2018) УНІВЕРСАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ СИМВОЛІЧНОЇ ОБРАЗНОСТІ КАЗКОВОГО НАРАТИВУ (на матеріалі українських і англійських чарівних казок) Анотація   PDF
В. В. БЛІДЧЕНКО-НАЙКО
 
Том 21, № 2 (2018) УЯВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПРО СУРЖИК У КОНТЕКСТІ ПОСТТОТАЛІТАРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Анотація   PDF
О. М. ДАНИЛЕВСЬКА
 
Том 20, № 2 (2017) ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА Анотація   PDF
Бак Хади
 
Том 18, № 1 (2015) ФЕНОМЕН РЕКОНСТРУКЦІЇ У ЛІНГВОКОМПАРАТИВІСТИЦІ ДОБИ СТРУКТУРАЛІЗМУ Анотація   PDF
О. О. ЧЕРХАВА
 
Том 20, № 1 (2017) ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ДВОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДМЕТНИМИ ДІЄСЛОВАМИ ЗВУЧАННЯ НЕПОВНОЇ ОСОБОВОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
ЛОПАТА В.О.
 
Том 20, № 1 (2017) ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ДВОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДМЕТНИМИ ДІЄСЛОВАМИ ЗВУЧАННЯ НЕПОВНОЇ ОСОБОВОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
ЛОПАТА В.О.
 
Том 20, № 2 (2017) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНИХ УГОРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Анотація   PDF
Елеонора Тіборівна Берта
 
Том 17, № 1 (2014) ФРАКТАЛЬНА МОДЕЛЬ БІОГРАФІЧНОГО НАРАТИВУ В ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ (на матеріалі роману Майкла Каннінгема “The Hours”) Анотація   PDF
Я. В. БИСТРОВ
 
Том 18, № 1 (2015) ФРЕЙМ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Анотація   PDF
Г. В. САДОВНІКОВА
 
Том 20, № 1 (2017) ФУНКЦІЇ ГРАФІЧНИХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ НАЗВ Анотація   PDF
CЛОБОДА Н. В.
 
Том 18, № 2 (2015) ФУНКЦІЙНО-ЗМІСТОВИЙ ДІАПАЗОН І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ СУГЕСТИВНОГО СПОНУКАННЯ Анотація   PDF
С. Т. ШАБАТ-САВКА
 
Том 18, № 1 (2015) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТУРАЛЬНИХ ВИДО-ЧАСОВИХ ФОРМ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АРАБСЬКОЇ МОВ Анотація   PDF
М. Ю. ЛИХОШЕРСТОВА
 
Том 19, № 1 (2016) ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОМПОЗИЦІЙНА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ Анотація   PDF
Л. В. ТРАЧ
 
176 - 200 з 205 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>