About the Journal

Збірник наукових праць містить статті теоритичного та експериментального характеру з актуальних проблем навчання іноземних мов і культур: теоритичні засади формування іншомовної комуунікативної компетентності, формування мовних і мовленнєвих компетентностей, формування методичної компетентності майбутнього викладача іноземних мов та інформаційно-комунікаційні технології в освіті, а також з актуальних проблем педагогіки середньої і вищої школи.