ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія


ISSN 2415 – 7333, e-ISSN 2311 - 0821.

Реєстрація: реєстраційне свідоцтво № 8830 серія КВ від 03.06.2004 року. Наукове фахове видання України у галузі “Філологічні науки” (Постанова Президії ВАК № 1-05/3 від 14 квітня 2010 р. // Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 5).

Галузь науки: філологічні науки.

Засновник і видавець – Київський національний лінгвістичний університет (до серпня 2001 року – Київський державний лінгвістичний університет).

Виходить з 1998 р.

Періодичність: двічі на рік (червень, грудень).

Проблематика: актуальні проблеми сучасного мовознавства та перекладознавства, що стосуються розвитку й функціонування германських, романських, слов’янських, східних та інших мов світу, а також результати досліджень у сфері когнітивної лінгвістики, зіставного мовознавства, комунікативної лінгвістики, дискурсології, лінгвокультурології, психолінгвістики та лінгвофілософії.

Мови публікацій – українська, російська, чеська, польська, англійська, німецька, французька, іспанська, грецька.
Політика відкритого доступу : Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія дотримується політики відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на його офіційному сайті в розділі Архіви.

Публікаційна етика – рукописи проходять двостороннє сліпе рецензування. Редколегія перевіряє статті відсутність плагіату в програмі Unicheck.

Індексування – входить до наукометричних баз даних:

Index Copernicus (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=43291);

РІНЦ (https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=20392);

Google Scholar (http://scholar.google.com.ua/).