ДІЄСЛОВО ЯК ГОЛОВНИЙ КОМПОНЕНТ ДІЄСЛІВНО-АДВЕРБІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Authors

  • А.А. ВОСКРЕС Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Keywords:

дієслівно-адвербіальний комплекс, адвербіалії способу дії

Abstract

У статті аналізується дієслово як головний компонент дієслівно-адвербіального комплексу, в якому адвербіалія виконує функцію обставини способу дії. Дієслово відіграє роль фільтра у визначенні потенційної можливості комбінування дієслова з адвербіалією способу дії. Саме семантика дієслова створює передумови відбору адвербіалій певних семантичних розрядів або, навпаки, блокує комбінаторику з тими чи іншими семантичними класами адвербіалій способу дії. Можливості комбінування встановлюються на основі імпліцитних верифікаційних параметрів, які виводяться із семантики дієслова.

Issue

Section

Articles