СЕМІОТИЧНА МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ СМИСЛОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ (на матеріалі відтворення французьких соматичних термінів українською мовою)

Authors

  • О.В. ГОСУДАРСЬКА Київський національний лінгвістичний університет,

Keywords:

семіотична модель, соматизм, термінолексема, адекватний переклад, фрагмент дійсності, наукове світобачення

Abstract

У статті представлено критичний аналіз наукової філософської, лінгвістичної та перекладознавчої літератури щодо визначення місця соматизмів у процесі пізнання реалій буття взагалі і формування наукового світобачення за їх участі носіями французької та української мов зокрема; визначено основні характеристики термінів як мовних знаків та загальні принципи їх перекладу. Головну увагу зосереджено на обґрунтуванні
необхідності практичного застосування семіотичної моделі для здійснення адекватного перекладу українською мовою французьких термінолексем із соматичним джерелом.
Доведено, що для отримання показників високої якості перекладачеві потрібно надавати перевагу не механічному перекодуванню знаків, а відтворенню фрагмента дійсності,
відбитого в мові оригіналу, за посередництвом знаків мови перекладу.

Issue

Section

Articles