DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135669

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНОГО ПОЛЯ СТИМУЛУ ЦІННІСТЬ (ДИНАМІЧНИЙ АСПЕКТ)

Діана Іванівна Терехова

Анотація


Вивчення мовної свідомості представників різних етносів не втрачає своєї актуальності в сучасній психолінгвістиці. Переважна частина досліджень зазначеної проблеми ґрунтується на матеріалах асоціативних експериментів, яких з середини минулого
століття до сьогодні накопичено чимало і в лексикографічних працях, і в окремих наукових розвідках, що дозволяє вивчати мовну свідомість на певному часовому зрізі і в динаміці. Однак список стимулів не є всеохоплюючим, тому для досягнення мети цієї роботи використано матеріали вільних асоціативних експериментів, проведених в Україні в 2000 та 2012 роках. У статті подано результати психолінгвістичного аналізу асоціативних полів слова-стимулу ЦІННІСТЬ, отриманих від українських респондентів з інтервалом у дванадцять років, які репрезентують динаміку змін у відповідних фрагментах образу світу українців. 

Структуру асоціативних полів виявлено за допомогою “асоціативного гештальту”, який унаочнив тенденції змін у мовній свідомості представників українського етносу на початку ХХІ століття.


Ключові слова


образ світу; мовна свідомість; асоціативний експеримент; асоціативне поле; асоціативний гештальт

Повний текст:

PDF

Посилання


Надольний, І. Ф. (Ред.). (1997). Філософія. Київ: Вікар.

Шинкарук, В. І. (Ред.). (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ: Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ.

Словник української мови [в 11 т.]. Т 11, 1980. С. 237.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти