ПОМИЛКИ В АУДІОВІЗУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ: ЛІНГВІСТИЧНИЙ І ДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Authors

  • Лілія Яківна Терещенко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135673

Keywords:

аудіовізуальний переклад, закадровий переклад, перекладацькі помилки, кінотекст

Abstract

У статті проаналізовано типові помилки, що стаються при перекладі аудіовізуальних текстів. Матеріалом дослідження послугували випадки невдалого закадрового перекладу англомовних художніх та документальних серіалів, перекладених українською та російською мовами. З’ясовано лінгвальні та екстралінгвальні фактори, які, імовірно, впливали на вибір перекладача й зумовили виникнення помилок, зокрема: ігнорування історико-культурного контексту, стилістична і тематична нерелевантність, викривлення лексико-синтаксичних особливостей вихідного тексту тощо. Доведено необхідність застосування подібного аналізу у навчанні майбутніх перекладачів з метою надання їм адекватних інструментів подолання проблемних ситуацій під час перекладу фільмів іноземного виробництва.

References

Кравець, Л. С. і Таценко, Н. В. (2012). Соціокультурні аспекти перекладу серіалів з англійської мови на українську. Філологічні трактати. 4 (3), 45-49.

Мельник, А. П. (2012). Український колорит у перекладах сучасних анімаційних фільмів. Мовні і концептуальні картини світу. 42 (1), 103-113.

Софієнко, І. В. (2014). Становлення кіноперекладу в Україні. Мовні і концептуальні картини світу. 50(2), 401-405. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2014_50%282%29__59 .

Слышкин, Г. Г. И Ефремова, М. А. (2004). Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). Москва: Водолей Publishers.

Artiukh, A. O. (2015). Classification of translators’ mistakes in the movies for the Ukrainian audience. Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія: Філологія. Педагогіка. 5, 9-15. Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/vntufil_2015_5_4.

Ayonghe, L. S. & Ategha, A. (2017). The Power of film translation: Cameroon film industry and television documentaries: dubbing or subtitling? Translation Journal. January Issue. Retrieved from

http://translationjournal.net/January-2017/the-power-of-film-translation-cameroon-film-industryand-television-documentaries-dubbing-or-subtitling.html .

Bartolomé, A. I. H. & Carbera, G. M. (2005). New trends in audiovisual translation: the latest challenging modes. Miscélanea : A Journal of English and American studies. 31, 89-104.

Chaume, F. (2013). The turn of audiovisual translation: new audiences and new technologies. Translation spaces. 2 (1), 105-123.

Chugu, S. & Gladio, S. (2015). Modality of the literary text: Translation challenges. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна”. 59, 6-8.

Cintas, J. D. & Sánchez, P. M. (2006). Fansubs: Audiovisual translation in an amateur environment. The Journal of Specialized translation. 06, 37-52. Retrieved from http://www.jostrans.org/issue06/art_diaz_munoz.php .

Cintas, J. D. (2008) Introduction. The Didactics of Audiovisual Translation. John Benjamins Publishing Company, (pp. 1-18).

Gambier, Y. (2016). Rapid and radical changes in translation and translation studies. International Journal of Communication. 10, 887-906.

Tarquini, G. (2016). The deployment of audiovisual databases in foreign language learning: usability features and didactic affordances. Verstehen durch Hören und Lesen. Teil II: Perspektiven interlingualer Untertitelung 9:2, 208-226. Retrieved from http://www.trans-kom.eu/bd09nr02/

transkom_09_02_03_Tarquini_Databases.20161220.pdf .

Wang, D. (2017). Fansubbing in China – with reference to the fansubbing group YYeTs. The Journal of Specialised Translation. 28, 165-190. Retrieved from http://www.jostrans.org/issue28/art_wang.pdf

Wu,Y., Schuster, M., Chen, Z., Le, Q. V., & Norouzi, M. (2016) Google’s neural machine translation system: bridging the gap between human and machine translation. 8 Oct 2016. Retrieved from

https://arxiv.org/abs/1609.08144v2

Xiangdong, Li. (2015). Putting interpreting strategies in their place: Justifications for teaching strategies in interpreter training. Babel. 61 (2), 170-192.

Zabalbeascoa, P. (2008) The nature of the audiovisual text and its parameters. The Didactics of Audiovisual Translation. John Benjamins Publishing Company, 21-37.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ДЖЕРЕЛО

СУМ – Словник української мови: в 11-ти томах. Взято з http://sum.in.ua

Published

2017-06-27

Issue

Section

Articles