МЕТОДОЛОГІЧНІ УСТАНОВКИ У ВИВЧЕННІ ЕТНОСТЕРЕОТИПІВ ТА МЕТОДИКА ЇХ КОМПЛЕКСНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Authors

  • М.О. ШУТОВА Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Keywords:

етнокультурний стереотип, методологічні установки, лінгвокогнітивна реконструкція, семантико-мотиваційна реконструкція, лінгвосеміотична природа стереотипу

Abstract

У статті систематизовано методологічні установки у вивченні стереотипу як міждисциплінарного феномена; обґрунтовано необхідність розробки нового когнітивно-лінгвокомпаративного підходу до розкриття лінгвосеміотичної природи етнокультурних
стереотипів; доведено, що процедури лінгвокогнітивної і семантико-мотиваційноїреконструкції етнокультурних стереотипів варто застосовувати комплексно.

Issue

Section

Articles