СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ДІЄСЛІВ З ПРЕВЕРБОМ AUS- У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ XVII СТ.

Authors

  • О. О. БАКУМЕНКО Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2014.102528

Keywords:

складне слово, префіксальні утворення, морфологічна ознака, видові характеристики дієслова

Abstract

У статті розглянуто семантичну структуру німецьких дієслів з превербом aus у художніх текстах XVII ст. Основну увагу приділено аналізу морфологічних ознак дієслів
з превербами. З’ясовано, що вони займають місце між складними словами та префіксальними утвореннями. Залежно від контексту семантика преверба аus- у поєднанні з дієсловом може
змінюватись: набувати більш узагальненого значення і навіть видових характеристик або зазнавати ідіоматизації.

Issue

Section

Articles