ЗІСТАВЛЕННЯ ГРЕЦЬКОГО ТЕКСТУ НОВОГО ЗАВІТУ ТА ЙОГО УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ (на матеріалі конструкцій дієприкметника з артиклем і дієсловом eivmi,)

Authors

  • А. М. КРОКІС Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine

Keywords:

конструкція дієприкметника з артиклем і дієсловом eivmi, засоби перекладу, емфаза, Новий Завіт

Abstract

У статті розглядається функціональне навантаження конструкцій дієприкметника з артиклем і дієсловом eivmi, у тексті Нового Завіту та засоби їх перекладу українською мовою. За результатами зіставного аналізу оригінального грецького тексту й українських перекладів Нового Завіту встановлено, що в переважній більшості контекстів ця конструкція
актуалізує свій предикативний потенціал з одночасною емфазою особи-діяча. Виявлено, що найбільш адекватними засобами її відтворення українською мовою є особова форма
дієслова з лексичним чи позиційним виділенням підмета.

Issue

Section

Articles