DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2014.102908

АРХІТЕКТОНІКА ІЄРОГЛІФІЧНОГО ПИСЬМА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КОСМОГОНІЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДАВНІХ КИТАЙЦІВ

В. Л. ПИРОГОВ

Анотація


У статті визначено еволюційні тенденції розвитку китайських ієрогліфів, схарактеризовано трирівневий інтерпретаційний характер ієрогліфів, виявлено зв’язок ієрогліфа з потоком мислення з огляду на співвідношення слова і думки, сформульовано гіпотези походження ієрогліфічного письма, реконструйовано композицію ієрогліфічного письма з огляду на його архетипну (міфопоетичну), символічну і логіко-семіотичну
природу; проаналізовано архітектоніку китайських ієрогліфів як відображення космогонічної
картини світу давніх китайців.

Ключові слова


архітектоніка; ієрогліфічне письмо; космогонічна картина світу; китайські ієрогліфи

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти