МОВНА ОСОБИСТІСТЬ, МОВНА ГРА, ЛІНГВІСТИЧНІ КОНЦЕПТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ РОМАНУ В. В. НАБОКОВА “THE REAL LIFE OF SEBASTIAN KNIGHT”

Authors

  • Т. В. РАДЗІЄВСЬКА Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2014.102911

Keywords:

мовна гра, прийоми текстотворення, В. В.Набоков, мовна особистість, знак, референт

Abstract

У статті на матеріалі тексту роману В. Набокова “Справжнє життя Себастьяна Найта” розглядаються засоби мовної гри, пов’язані з актуалізацією концептів сучасного мовознавства, які входять до опозицій “текст – метатекст”, “знак – референт”. Аналіз
їх вживання дає можливість висвітлити лінгвосеміотичні механізми текстотворення, які можуть вважатися нелінгвоспецифічними. Проаналізований матеріал дає підстави
для висновку про те, що послідовне експериментування з мовою виступає провідною рисою мовної особистості письменника.

Issue

Section

Articles