DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2014.102919

СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ У КОГНІТИВНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ

Г. В. САДОВНІКОВА

Анотація


У статті проаналізовано співвідношення категорій “концепт”, “значення” і “поняття” з позицій когнітивного термінознавства. Виявлено два напрями розуміння дослідниками
цих явищ у кореляції з феноменом терміна: диференційований та інтегрований. Основну увагу приділено з’ясуванню відношень між концептом і поняттям, насамперед, як цілого
і частини, а також засобам їх вербалізації. Представлено модель співвідношення категорій “концепт”, “значення” і “поняття”, релевантну сучасному розумінню терміна як носія
когнітивної інформації.

Ключові слова


концепт; поняття; значення; термін; когнітивне термінознавство

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти