СПІВВІДНОШЕННЯ КАТЕГОРІЙ КОНЦЕПТ, ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ У КОГНІТИВНОМУ ТЕРМІНОЗНАВСТВІ

Authors

  • Г. В. САДОВНІКОВА Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine

Keywords:

концепт, поняття, значення, термін, когнітивне термінознавство

Abstract

У статті проаналізовано співвідношення категорій “концепт”, “значення” і “поняття” з позицій когнітивного термінознавства. Виявлено два напрями розуміння дослідниками
цих явищ у кореляції з феноменом терміна: диференційований та інтегрований. Основну увагу приділено з’ясуванню відношень між концептом і поняттям, насамперед, як цілого
і частини, а також засобам їх вербалізації. Представлено модель співвідношення категорій “концепт”, “значення” і “поняття”, релевантну сучасному розумінню терміна як носія
когнітивної інформації.

Issue

Section

Articles