ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Authors

  • Бритвін Д.В.

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2017.120655

Abstract

У статті зроблено спробу виявити вербальні репрезентанти маргінальності
у французьких романах ХХ століття, довести художню продуктивність лінгвопоетичних
засобів та прийомів у зображенні маргінальності, а також визначити особливості
використання їх різними авторами. З’ясовано, що кожний автор для експлікації
маргінальності у своєму романі вдається до певної тематики та знаходить власні мовні
та стилістичні засоби для її реалізації.
Ключові слова: маргінальність, маргінал, маргінальне середовище, маргінальний
стан, художній текст, семантичний простір маргінальності, семантика інакшості, ідіостильові
маркери

Issue

Section

Articles