Том 20, № 1 (2017)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2017

Зміст

Статті

ЕКСПРЕСИВНІСТЬ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ: МЕЖІ МОЖЛИВОГО PDF
БАГАН М.П. 9-17
ПРАГМАТИЧНІ ТРИГЕРИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТУ КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ АНЕКДОТІ PDF
БРЕЧАК О.О. 18-24
ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ МАРГІНАЛЬНОСТІ У ФРАНЦУЗЬКИХ РОМАНАХ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Бритвін Д.В. 25-31
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХЕШТЕГІВ PDF
Давидюк Н.О. 32-44
ЭТНОГРАФИЯ РЕЧИ: КАТЕГОРИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ, МЕТОДОЛОГИЯ PDF PDF (Русский)
КРАВЧЕНКО Н.К., ЧХЕТИАНИ Т.Д. 45-50
КОРПУСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ: СТАНОВЛЕННЯ, СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Кривенко Г.Л. 51-63
ПЕРШИЙ МОЛИТОВНИК УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ PDF
Пуряєва Н.В. 64-73
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗООНИМОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ PDF (Русский)
ЗЕЙНАЛОВА Т.А. 74-78
РОЗВИТОК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ “ЇЖА” В СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
КОЗИРЄВА З.Г. 79-88
ЛЕКСИЧНІ НОВОТВОРИ В СУЧАСНІЙ СМІХОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ PDF
КОРОБКА Г.О. 89-96
ДЕТЕРМІНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ НЕОФРАЗЕМ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ PDF
ПАШИНСЬКА Л.М. 97-102
ФУНКЦІЇ ГРАФІЧНИХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМІВ У СКЛАДІ УКРАЇНСЬКИХ КОМЕРЦІЙНИХ НАЗВ PDF
CЛОБОДА Н. В. 103-109
ОДОРАТИВНА ОЦІНКА В СЕМАНТИЦІ ГЕРМАНСЬКИХ І СЛОВ’ЯНСЬКИХ ФІТОНІМІВ PDF
УСИК Л.М. 110-119
МОРФОЛОГІЧНІ ВАРІАНТИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ПОКАЗНИКИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ СТАТИКИ Й ДИНАМІКИ МОВНОЇ НОРМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ) PDF
Зайцева О.М. 120-128
ЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПОСЛЕЛОГА АБЛАТИВНОГО ПАДЕЖА В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ (В СРАВНЕНИИ С СОВРЕМЕННЫМ АЗЕРБАЙДЖАНСКИМ ЯЗЫКОМ) PDF (Русский)
Ибрагимов Яшар 129-133
КОНТИНУУМ ПЕРИФРАЗУВАННЯ – СИНТАКСИЧНА СИНОНІМІЯ В ДИХОТОМІЇ МОВА – МОВЛЕННЯ (на матеріалі сучасної французької художньої прози) PDF
ЛЕПЕТЮХА А.В. 134-141
ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ДВОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДМЕТНИМИ ДІЄСЛОВАМИ ЗВУЧАННЯ НЕПОВНОЇ ОСОБОВОЇ ПАРАДИГМИ PDF
ЛОПАТА В.О. 142-148
ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНА ТИПОЛОГІЯ ДВОСКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПРЕДМЕТНИМИ ДІЄСЛОВАМИ ЗВУЧАННЯ НЕПОВНОЇ ОСОБОВОЇ ПАРАДИГМИ PDF
ЛОПАТА В.О. 142-148
ВИЗНАЧАЛЬНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ВИБІР СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ ФІЛОСОФСЬКИХ ТВОРІВ Х. АРЕНДТ PDF
СПІЦИНА В.Є. 149-153

Рецензії

НОВА ПРАЦЯ ПРО ФУНКЦІЙНІ ВИЯВИ КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ Ясакова Н. Категорія персональності: природа, структура та репрезентація в українській літературній мові : монографія / Наталія Ясакова. – К. : НаУКМА, 2016. – 328 с. PDF
БАГАН М.П. 154-156