РОЛЬ ЛОГИКИ И ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ (ко Дню венгерского языка)

Authors

  • Элеонора Тиборовна Берта Киевский национальный лингвистический университет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017.120846

Abstract

Стаття присвячена вивченню ролі логіки в структурі угорської мови. Обґрунтовано думку про те, що на формування угорської мови вплинули не так інші мови, як закони логіки та особливості реальності. Багато уваги звернено на лінгводидактичний аспект проблеми. Наголошено, що логіка відіграє важливу роль у навчальному процесі та сфері побутового спілкування.

Проаналізовано різні типи мовної гри, можливої в угорському мовленні, зокрема паліндром, інтарсію, компіляцію. Подано класифікацію паліндромів угорської мови, з’ясовано принципи побудови їх.

Ключові слова: логіка,  мовна гра, мовний гумор, паліндром, компіляция, інтарсія.

References

Grétsy László. Nyelvjátékaink nagykönyve. – Budapest : Tinta, 2012. – O. 206–239.

Kiss Dénes. Bábel után. – Budapest : Püski, 2004. – O. 170–175.

Nyíri Péter. A nyelvtarisznya c. előadása. – Léva, Reviczky Ház, 2016. február 26.

Svindt Veronika. Gróf Széchenyi István: Az anyanyelvrűl ember és nemzet életében. Széchenyi lappangó írása a magyar nyelvről. In Balázs Géza – Grétsy László (szerk.): Az anyanyelv az életemben. – Budapest : Tinta Könyvkiadó. – O. 277–296.

Szabó Lőrinc. Összegyűjtött versei. – Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1960. – O. 39–40

Tolcsvai Nagy Gábor. Nem találunk szavakat. – Pozsony : Kalligram, 1999. – O. 112–115.

Vargha Balázs. Játékkoktél. – Budapest : Minerva, 1967. – O. 99–117.

Vargha Balázs. Játsszunk a szóval! – Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 1974. – O. 66–71.

Zala József. Nyelvi játékok. –Nyelvünk és Kultúránk, 1975. – O. 49–53.

Issue

Section

Articles