Том 20, № 2 (2017)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2017

Зміст

Статті

НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ ЯК БАЗА СУЧАСНОГО СЛОВОТВОРЕННЯ PDF
Зоя Орестівна Валюх, Ірина Олександрівна Коробова 9-16
НАГОЛОС І СТАНОВЛЕННЯ ГЕТЕРОГЕННИХ ОМОНІМІВ- ВЕРБАТИВІВ ТРЕТЬОГО СТРУКТУРНОГО КЛАСУ В ПІВДЕННО- ЗАХІДНИХ ГОВОРАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ PDF
Костянтин Миколайович Іваночко 17-27
ПРОБЛЕМА СТАТУСУ НАПІВСИМЕТРИЧНИХ ЗАЙМЕННИКОВО-СПІВВІДНОСНИХ РЕЧЕНЬ PDF
Анастасія Віталіївна Онатій 28-36
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА СМЫСЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА PDF
Бак Хади 37-42
AESTHETICS AND THE POWER OF STEAM PDF (English)
Margaret H. Freeman 43-53
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ІЗ СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНИХ УГОРСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ PDF
Елеонора Тіборівна Берта 54-62
РОЛЬ ЛОГИКИ И ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ (ко Дню венгерского языка) PDF
Элеонора Тиборовна Берта 63-69
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАТУС ГІПОКОРИСТИК В ОНОМАСТИЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ МОВИ PDF
Євгенія Миколаївна Бєліцька 70-76
СУБКОНЦЕПТ PRODIGY ЯК СТРУКТУРНА ЧАСТИНА КОНЦЕПТУ GENIUS (на матеріалі англомовних біографій) PDF
Леся Василівна Строченко 77-84
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ АСОЦІАТИВНИХ ПОЛІВ СЛОВА-СТИМУЛУ ДРУГ ЗА ДАНИМИ СПРЯМОВАНИХ АСОЦІАТИВНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ PDF
Діана Іванівна Терехова 85-91
НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ І НАВЧАЛЬНИЙ ДИСКУРС: КЛЮЧІ ДО РОЗУМІННЯ PDF
Надія Францівна Баландіна 92-97
ОНТОЛОГІЯ ПОЛЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ : ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англійської та української мов) PDF
Андрій Вікторович Каустов 98-109
КОМУНІКЕМИ-ФРАЗЕОСХЕМИ В УКРАЇНСЬКОМОВНІЙ МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ PDF
Федір Євгенович Прилипко 110-115
ГРАФІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ФОНЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ (на матеріалі новелістики Д.Г. Лоуренса) PDF
Анастасія Володимирівна Прокойченко 116-123
ПАРАГРАФЕМНІ ЗАСОБИ У КОНСТРУЮВАННІ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АВТОРА PDF
Олена Олександрівна Тучкова 124-130
ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЕКСТУ PDF
Ірина Валеріївна Царьова 131-138
LANGUAGE MANIPULATION MEANS IN ENGLISH LOVE DISCOURSE AND ITS TRANSLATION INTO UKRAINIAN PDF PDF (English)
Maryna Serhiiivna Hatalska 139-146
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АНГЛОМОВНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (на матеріалі офіційних текстів міжнародно-правових документів) PDF
Олена Георгіївна Шкута 147-155

Рецензії

НОВА ПРАЦЯ ПРО КАТЕГОРІЇ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ В ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ, НАРАТИВНОМУ, СТРУКТУРНО- ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ТА СЕМІОТИЧНОМУ ВИМІРАХ (НА МАТЕРІАЛІ ДЕТЕКТИВНИХ ОПОВІДАНЬ АГАТИ КРІСТІ) PDF
ВОЛКОВА С.В. 156-157

Інформація

Хроніка PDF
Пашкова Н.І. 158-161