ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОГО ДИСКУРСУ: МОВНИЙ АСПЕКТ

Authors

  • Ольга Юріївна Качмар ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2018.135637

Keywords:

дискурс, аналіз, принцип, психотерапевтичний дискурс, комунікативна стратегія, тактика

Abstract

Статтю присвячено дослідженню мовного аспекту аналізу психотерапевтичного дискурсу. Сформульовано основні принципи аналізу психотерапевтичного дискурсу, визначено роль взаємозв’язку між картиною світу особистості та її психологічними проблемами в процесі продукування висловлювань. Докладно схарактеризовано комунікацію у психотерапевтичному дискурсі, на основі чого витлумачено її як мовну форму цілеспрямованої соціальної дії.

Унаслідок виконаного аналізу встановлено динаміку мовних засобів реалізації основних принципів аналізу психотерапевтичного дискурсу із залученням опису тактико-стратегічного потенціалу. Виявлено, що семантичний простір мови, об’єктивований у системних одиницях мовної картини світу, та характер комунікації взаємовизначаються типом дискурсу, у якому відбувається комунікація, та структурою мовних особистостей.

Трактування комунікації під час психотерапевтичних бесід засноване на діяльнісному розумінні дискурсу. Така інтерпретація прив’язана до кожної конкретної прагматичної ситуації та ментальних процесів терапевта й клієнта, виражених вербально тактико-стратегічним потенціалом.

У статті також обґрунтовано тезу про те, що замовчування нарівні з вербально вираженими комунікативними стратегіями й тактиками відіграє конститутивну роль в аналізі психотерапевтичного дискурсу, а саме вказує на важливі складники внутрішнього досвіду суб’єкта.

 

Author Biography

Ольга Юріївна Качмар, ДВНЗ “Ужгородський національний університет”

кандидат філологічних наук, доцент,

References

Арутюнова, Н. Д. (1998). Дискурс. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. Москва. Как нарисовать портрет птицы: методология когнитивно-коммуникативного анализа языка.

(2017). Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина.

Кириллова, Е. И. (2010). Интент-анализ психотерапевтической речи. (Дисс. канд. псих. наук). Москва.

Кубрякова, Е. С. (1995). Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа). Язык и наука конца 20 века. Москва.

Кубрякова, Е.С. (2004). Язык и знание: на пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва.

Edmondson, W. (1981). Spoken Discourse: a Model for Analysis. London, New York.

Gumperz, J. J. (1982). Discourse Strategies. Cambridge.

Levy, D. (1979). Communicative goals and strategies: between discourse and syntax. Syntax and semantics. (V.12. – pp.183–210).

Tannen, D. (1993). The relativity of linguistic strategies : Rethinking power and solidarity in gender and dominance. Gender and conversational interaction. New York.

Published

2018-06-27

Issue

Section

Articles