DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170180

НАРОДЖЕННЯ СЮРРЕАЛЬНОГО ОБРАЗУ В АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

L. PRADIVLIANNA

Анотація


Вступ. Статтю присвячено проблемі вивчення механізмів створення сюрреального образу в поезії Девіда Гаскойна – одного з лідерів сюрреалістичного руху у Великій Британії. Сюрреальний образ є складним явищем з ознаками дивного, фантастичного, мрійливого, що утворюється при зіставленні максимально віддалених реалій та відповідає жорстким критеріям.
Мета статті – виявити типи смислових зв'язків між компонентами ад’єктивно-номінативних конструкцій у поезії Гаскойна та проаналізувати механізми створення сюрреального образу.
Методи. Дослідження виконано із застосуванням методів структурно-семантичного та контекстуального аналізу.
Результати. Незважаючи на те, що британський сюрреалізм був менш автоматичним, ніж французький оригінал, у поезіях Гаскойна чітко простежується авангардна тенденція до звільнення мови від установлених норм та збільшення складності самої поезії. Читання сюрреалістичної поезії передбачає постійне і систематичне розшифрування дивних, інколи абсурдних, часто насильницьких образів. Особливу сюрреальність створюють мотиви сну та метаморфози людей, предметів і природних елементів. На матеріалі збірки Гаскойна розглянуто види ад’єктивно-номінативних конструкцій, що побудовані як відповідно до системи мови, так і з її порушеннями, та проаналізовано механізми створення ефекту сюрреальності й отримання доступу до несвідомого.
Висновки. Девід Гаскойн використовує два типи зв’язків у своїх поезіях –
словосполучення з буквальним значенням у невідповідних, метафоричних, галюцинаторних контекстах, де вони набувають нових відтінків сенсу, та сполучення лексем, які належать до несумісних семантичних груп. Найскладніші сюрреалістичні образи народжуються
від переплетінь кількох тропів або є продуктом впливу на поета сюрреалістичної естетики мрій і сновидінь та його зв’язків із художниками. Ланки сенсу або спільні семи в цих словосполученнях важко знайти, хоча це не призводить до руйнування образу, але надихає читача до спонтанних асоціацій.

Ключові слова


сюрреалізм; образ; ад’єктивно-номінативні конструкції; Девід Гаскойн

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Гаспаров, М.Л. (2012). Избранные труды. (Том IV). Москва: Языки славянской культуры.

Спасская, Е. Л. (1992). Семантика и структура образа в поэтических текстах французских сюрреалистов. (Дисс. канд. филолог. наук). Москва.

Рошаль, В.М. (2008). Энциклопедия символов. Москва: ACT, Санкт-Петербург: Сова.

Breton, A. (1969). Manifestoes of surrealism. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Gascoyne, D. (1936). A Short Survey of Surrealism. Great Britain: Sherval Press.

Germain, E. B. (1986). Automatism and the birth of language. In Higgins I. (Ed.), Surrealism and Language: Seven essays (рр. 76-85). Edinburgh: Scott. acad. Press.

Jackaman, R. (1975). View from the White Cliffs: A Close Look at One Manifestation of English Surrealism. Twentieth Century Literature, 21(1), 72-80.

Jaіocha, A. (2016). The sleep of reason produces surreality. Surrealism in the context of dreams. Magazyn antropologiczno-spoіeczno-kulturowy “Maska”, 30, 75-85.

Karlinsky, S. (1967). Surrealism in Twentieth-Century Russian Poetry: Churilin, Zabolotskii, Poplavskii. Slavic Review, 26 (4), 605-617.

Martin, G.D. (1986). A measure of distance: the rhetoric of the surrealist adjective. In Higgins I. (Ed.), Surrealism and Language: Seven essays (рр. 12-29). Edinburgh: Scott. acad. press.

Mounin, G. (1986). Paul Eluard’s forbidden words. In Higgins I. (Ed.), Surrealism and Language: Seven essays (рр. 1-11). Edinburgh: Scott. acad. press. Macmillan English Dictionary online. Retrieved from: https://www.macmillandictionary.com/

Pradivlianna, L. (2019). Dream and Reality in the Poetry of David Gascoigne. Оdessa Linguistic Journal, 12, 32-38.

Quinn, S. (1985). Surrealist imagery and the right brain. (PhD), The University of Alberta., Edmonton, Alberta.

Remy, M. (1999). Surrealism in Britain. Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt.: Ashgate.

Scott, R. L. (2002). David Gascoyne. FromDarkness into Light: A Study of poetry 1932-1950. (PhD), University of Northumbria, Newcastle.

Stockwell, P. (2012). The surrealist experiments with language. In J. Bray (Ed.), The Routledge Companion to Experimental Literature Routledge (рр. 48-61). London, New York: Routledge.

Stockwell, P. (2017). The Language of Surrealism. London, Macmillan Int. Higher Education.

Stockwell, P. (2005). Cognitive Poetics: An Introduction. London, New York, Routledge.

LITERARY SOURCES

Gascoyne, D. (1965). Collected poems. Oxford; New York: Oxford University Press.

Gascoyne, D. (2012). Poems. Retrieved from: www.poemhunter.com/poem/and-the-seventhdream-is-the-dream-of-isis/
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія