Том 22, 1 (2019)

DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019

Зміст

Статті

ВІДРОДЖЕННЯ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ДЕТЕКТИВНОГО РОМАНУ PDF (English)
A. KH. AHMADOVA 8-17
ЕМОЦІЙНО-ОЦІННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СЛОВОТВОРЧИХ СУФІКСІВ ДЕМІНУТИВНОСТІ ТА ПЕСТЛИВОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ PDF
І. В. ДЕНИСОВЕЦЬ, Л. І. ДЕРЕВ’ЯНКО 18-26
ТІЛЕСНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ ТА ЇХ ОБ’ЄКТИВАЦІЯ В МОВІ (на матеріалі прози Бориса Акуніна) PDF (Русский)
Т. В. ДОБРОШТАН 27-37
ТІЛО ЯК КОНОТАТ ОПОЗИЦІЇ “СВІЙ” – “ЧУЖИЙ” (на матеріалі сучасної української прози) PDF
І. М. ІВАНЕНКО, О. Ю. ШАВАРДОВА 38-44
РОЗГОРТАННЯ ТЕКСТОВИХ КОНЦЕПТІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ: МОРФОСИНТАКСИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
О. М. КАГАНОВСЬКА 45-55
КОНЦЕПТ КОЛІР В АНГЛОМОВНОМУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ: ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ ЕСЕ ДЖОНА БЕРГЕРА І ДЖЕДА ПЕРЛА ПРО ТВОРЧІСТЬ АНРІ МАТІССА PDF
Т. В. ЛУНЬОВА 56-65
ДИСКУРСИВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ ІДЕОЛОГІЧНИХ ПЕРЕХОДІВ У ВІКТОРІАНСЬКУ ДОБУ PDF (English)
I. P. PINICH 66-77
НАРОДЖЕННЯ СЮРРЕАЛЬНОГО ОБРАЗУ В АТРИБУТИВНИХ КОНСТРУКЦІЯХ PDF (English)
L. PRADIVLIANNA 78-87
МІЖ ПРОГОНОЗУВАННЯМ І ПЕРЕДБАЧЕННЯМ: РОЛЬ ФАНТАСМАГОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ В УЯВЛЕННІ ПРО МАЙБУТНЄ PDF (English)
Y. SEIF FAROUK 88-99
СПІВВІДНОШЕННЯ СИНТЕТИЗМУ Й АНАЛІТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
М. П. БАГАН 100-108
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ОСВОЄННЯ НОВІТНІХ АНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ PDF
І. О. КОРОБОВА 109-122
ВТОРИННІСТЬ І ПЛАГІАТ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ІНШОМОВНО-УКРАЇНСЬКИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань) PDF
Д. М. ПРИЙМАК 123-152
КОЛЬОРОНАЗВИ В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (на матеріалі “Словника української мови” в 11 томах) PDF
І. Є. РЕНЧКА 153-161
МОВА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІДЛІТКА PDF
О. М. ДАНИЛЕВСЬКА 162-172
ПРЕСТИЖ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ДВОМОВНОСТІ ЗА ОЦІНКАМИ МОВЦІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП PDF
Т. О. ФУДЕРЕР, О. М. ДАНИЛЕВСЬКА 173-181
ТИПОВІ ПОМИЛКИ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ У ВИВЧЕННІ ЧЕСЬКОЇ МОВИ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРФЕРЕНЦІЇ PDF (Czech)
O. O. VAŠČENKO, R. GARBUZOVÁ 182-189

Інформація

СЬОГОДЕННЯ ПЕРЕКЛАДУ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА: ЦІННОСТІ VS ТРУДНОЩІ PDF
Леся Гливінська 190-196
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У ВІСНИКУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. СЕРІЯ ФІЛОЛОГІЯ PDF PDF (English)
Вісника Вимоги 197-200