DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170197

СПІВВІДНОШЕННЯ СИНТЕТИЗМУ Й АНАЛІТИЗМУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

М. П. БАГАН

Анотація


У статті проаналізовано співвідношення синтетизму й аналітизму в сучасній українській лінгвістичній термінології. Установлено домінування аналітичного термінотворення, визначено переваги й недоліки термінів-словосполучень, з'ясовано передумови вибору аналітичного способу термінотворення.
Дослідження виконано за допомогою методу спостереження та описового методу.
Принагідно застосовано структурний метод (для аналізу структури термінів) та метод функційного аналізу (для визначення функційних переваг термінів).
Попри домінування аналітичних термінів у сучасному українському мовознавчому дискурсі відзначено тенденцію до їхньої синтетизації, що виявляється у появі однослівних відповідників, термінів-композитів та абревіатур. Обґрунтовано висновок: синтетизації термінів-словосполучень сприяють комунікативні потреби динамізації мовлення, а також те, що вона відповідає домінантним синтетичним моделям українського словотворення.
Вибір синтетичної чи аналітичної моделі терміна в лінгвістичному дискурсі залежить від прагматичних намірів мовця, його стилістичних уподобань. Подано практичні рекомендації: уникати як надміру аналітичних громіздких конструкцій, так і неоднозначних синтетичних термінів.

Ключові слова


термін; термінотворення; аналітизація; синтетизація; лінгвістичний дискурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажнюк, Л. В. (2011). Стильова деформація в українському мовленні російсько-українських білінгвів. Мовознавство, 2, 38-46.

Баган, М. П. (2015). Нові тенденції у формуванні сучасної української синтаксичної термінології. Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ, 31, 9-13.

Вихованець, І., & Городенська, К. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ: Пульсари.

Городенська, К. (2013). Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? Українська мова, 2, 3-12.

Дубова, О. А. (2009). Перспективи структурно-типологічних змін української і російської мов. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство, 17, 15(1), 82-89.

Кислюк, Л. П. (2014). Явище аналітизму в сучасній українській словотвірній номінації. Мовні і концептуальні картини світу, 48, 209-216.

Клименко, Н. Ф. (1984). Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові. Київ: Наукова думка.

Кочерган, М. П. (1999). Загальне мовознавство. Київ: Академія.

Панько, Т. І., Кочан, І. М., Мацюк, Г. П. (1994). Українське термінознавство. Львів: Світ.

Тараненко, О. О. (2016). Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія, 19 (2), 91-100.
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія