DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170207

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ОСВОЄННЯ НОВІТНІХ АНГЛІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

І. О. КОРОБОВА

Анотація


У статті досліджено новітні запозичення англомовного походження в сучасній українській мові й визначено основні тенденції в поповненні її словникового складу в умовах глобалізації. З’ясовано мовні та позамовні чинники, що сприяють активному проникненню англізмів в українську мову. Основну увагу зосереджено на систематизації способів лексико-семантичного освоєння новітніх англізмів у сучасній українській мові.
Названо основні етапи, які долає іншомовна лексика, пристосовуючись до фонетичної та граматичної специфіки української мови. Виділено найрепрезентативніші лексико-семантичні групи новітньої лексики англомовного походження в сучасній українській мові. Схарактеризовано їх за сферами вживання в українськомовному просторі. Проаналізовано структуру новітніх складноскорочених англізмів.

Ключові слова


новітнє запозичення; неозапозичення; новітній англізм; лексико-семантична група; сфера вживання; етапи освоєння; семантичне освоєння

Повний текст:

PDF

Посилання


Василяйко, І. (2012). Англомовні запозичення в сучасній українській термінології кіномистецтва. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології, 733, 67-70.

Вишнівський, Р. Й. (2015). До питання про доцільність вживання англіцизмів (на матеріалі сучасної української мови). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 1, 208-213.

Дьолог, О.С. (2010). Англіцизми та особливості їх засвоєння в сучасній українській мові Функциональная лингвистика: научный журнал, 1 (1), 203-205.

Зубарєв, О. (2008). Статус англійських запозичень у лексичній системі української мови. Волинь філологічна: текст і контекст, 6, 434-441.

Казарян, Г. Г. (2004). Английские заимствования в современном русском языке (1990-2000 годы). (Автореф. дис. канд. филол. наук). Ереван.

Кислюк, Л. П. (2001). Нові англійські запозичення і термінологія. Українська термінологія і сучасність (Збірник наукових праць), IV, 51-53.

Козуб, Л. С. (2017). Особливості використання англіцизмів у сучасній українській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 26 (2), 40-42.

Коробова, І. О. (2013). Англізми в сучасній українській мові. Актуальні питання філології (Збірник наукових праць), 5,107-115.

Коробова, І. О. (2018). Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в українській мові. (Дис. канд. філол. наук). Запоріжжя.

Ляхова, О. В. (2012). Динамічні процеси в лексико-семантичній системі сучасної української мови: розширення значення похідного слова. (Дис. канд. філол. наук). Харків.

Молоткіна, Ю. О. (2016). Мовні та позамовні причини проникнення англіцизмів у сучасну українську мову. Соціум. Документ. Комунікація, 2, 112-124.

Молоткіна, Ю. О. (2017). Різні способи написання новітніх англіцизмів в українській мові. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 7, 119-123.

Нагорна, Ю. А. (2016). Вплив англіцизмів та американізмів на сучасну українську мову. Взято з https://ukrsense.dp.ua/index.php/USENSE/article/.../168

Селіванова, О. О. (2006). Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля-К.

Ситенко, О. О. (2010). Лексико-семантичні особливості англійських запозичень в сучасній українській літературній мові. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика” (Збірник наукових праць), ХІІ, 166-171.

Слобода, Н. В. (2014). Функціональні типи графічно неадаптованих англіцизмів у назвах і рекламі українських організацій. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки, 4, 87-94.

Федорець, С. А. (2005). Англійські запозичення в мові сучасної української реклами. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Харків.

Чернікова, Л. Ф., & Смілик, Т. І. (2008). Англіцизми в сучасній українській мові. Филологические науки, 9, 132-257.

ЛЕКСИКОГРАФІЧНІ ДЖЕРЕЛА

Бусел, В.Т. (2009). Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доповн. та CD). Київ; Ірпінь: Перун.

Гетьманець, М. Ф., & Михайлина, І. Л. (2009). Сучасний словник літератури і журналістики. Харків: Прапор.

Нечволод, Л. І. (2011). Cучасний словник іншомовних слів. Харків: Торсінг Плюс.

Мельничук, О. С. (1977). Словник іншомовних слів. Київ: Головна редакція Української Радянської Енциклопедії.

Пустовіт, Л. О. (2000). Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень. Київ: Довіра.

Шевченко, Л. І. (2008). Новий словник іншомовних слів: близько 40 000 сл. і словосполучень. Київ: АРІЙ.

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (2008). Edited by JoannaTurnbull. 7-th edition. Oxford: Oxford University Press.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Д – День (щоденна всеукраїнська газета)

ЗМР – Збірник методичних рекомендацій з викриття злочинів у сфері економіки (документування та викриття злочинів у сфері інтелектуальної власності та комп’ютерних технологій)

ІЗ – Іменем закону (громадсько-правовий тижневик)

М – Моменти (додаток до тижневика МВС України “Іменем Закону”)

П – Птаха (молодіжний журнал)

УМ – Україна молода (щоденна інформаційно-політична газета)
Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія