DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170210

ВТОРИННІСТЬ І ПЛАГІАТ ЯК ПЕРЕДУМОВИ НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ІНШОМОВНО-УКРАЇНСЬКИХ СЛОВНИКІВ (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань)

Д. М. ПРИЙМАК

Анотація


У статті розглянуто найбільші англійсько-, французько- та італійсько-українські словники, проаналізовано походження представленого в них перекладного матеріалу. Виявлено, що такі лексикографічні видання ґрунтуються на копіюванні відповідних російських словників, часто з використанням засобів автоматичного перекладу. Показано типові приклади плагіату в українських словниках.
На базі виявлених фактів обґрунтовано причинно-наслідкові зв’язки, що призводять до низької якості сучасних іншомовно-українських словників. Продемонстровано їхні системні вади: хибний термінологічний переклад, використання непитомих лексико-граматичних конструкцій, скалькованих з російської мови, ігнорування правописних норм.
Досліджено фактичний вплив низької якості словників на роботу фахівців і широкого загалу. Порушено проблему недотримання укладачами засад академічної доброчесності.

Ключові слова


іншомовно-українські словники; двомовні словники; вторинність; плагіат; термінологічний переклад; лексикографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Балла, М. І. (1996). Англійсько-український словник: Близько 120 000 слів (Т. 1). Київ: Освіта.

Білецький, С. В. (Ред.). (2004). Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. (Т. 1). Донецьк: Донбас.

Білецький, С. В. (Ред.). (2013). Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. (Т. 3). Донецьк: Східнийвидавничий дім.

Бусел, В. Т. (Ред.). (2012a). Англійсько-український словник. Українсько-англійський словник: 250 000 + 250 000: два в одному томі: 500 000 од. пер. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”.

Бусел, В. Т. (Ред.). (2012b). Французько-український словник. Українсько-французький словник: 220 000 + 210 000: два в одному томі: 430 000 од. пер. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”.

Бусел, В. Т. (Ред.). (2013). Італійсько-український словник. Українсько-італійський словник: 230 000 + 210 000: два в одному томі: 440 000 од. пер. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”.

Бутник, В. В. (Відп. ред. О. П. Онуфрієнко). (2008). Новий англо-український політехнічний словник. Близько 125 000 термінів. Київ: Арій.

Варцаб’юк, А. Р. & Когут, І. Т. (За заг. ред. А. Р. Варцаб’юка) Англійсько-український словник з мікроелектроніки та мікросистемної техніки. Івано-Франківськ.

Верховна Рада України. (2013). Митний тариф України (групи 01–72): Додаток до Закону України “Про митний тариф України” від 19.09.2013 № 584-VII. Узято з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584%D0%B0-18/print

Вовк, В. М. (2012). Геологічний словник : для студ. вищ. навч. закладів. Кіровоград: КОД. Узято з: https: geodictionary.com.ua/

Гільченко, Р. О. (2009). Англійсько-український словник авіаційних термінів. Київ: НАУ.

Гордієнко, Н. Г. (2011). Сучасна лексикографія як об’єкт лінгвістики. Українська мова, 3, 67-73.

Гороть, Є. І., Коцюк, Л. М., Малімон, Л. К., & Павлюк, А. Б. (За заг. кер. Є. І. Гороть). (2006). Англо-український словник. Вінниця: Нова Книга.

Загнітко, А. П. & Данилюк, І. Г. (2012). Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Донецьк: ТОВ “ВКФ “БАО”.

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України. (2007). Наукові назви птахів України (затверджені Комісією із зоологічної термінології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України; протокол № 5 від 03.05.2007). Узято з: http://www.izan.kiev.ua/term_com/aves.htm

Київський словник (Kyiv Dictionary). (2019). Узято з: https: kyivdictionary.com

Кислова, О. В. & Макєєва, І. С. (2017). Основи електрохімії: навч. посіб. Київ: КНУТД.

Ківалов, С. В. & Петлюченко, Н. В. (Ред.). (2016). Французько-український словник юридичних термінів. Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія”.

Кримський, А. Ю. & Єфремов, С. О. (Ред.). (1924–1933). Російсько-український академічний словник: у 4 т. Узято з: https: r2u.org.ua

Мейнарович, Є. В. & Кратко, М. І. (2010). Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля 50 000. Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”.

Міністерство надзвичайних ситуацій України. (2011). Правила безпеки з улаштування, безпечної експлуатації та утримання гірськолижних трас: затверджено наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 07.12.2011 № 1281. Узято з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0240-12

Міністерство транспорту України. (1996). Правила технічної експлуатації залізниць України: затверджено наказом Міністерства транспорту України від 20.12.1996 № 411. Узято з: https: zakon.rada.gov.ua laws show z0050-97/print

Орлова, Н. В. (2010). Англо-український та українсько-англійський словник педагогічних та психологічних термінів і понять: Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Близько 40 000 слів та словосполучень. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького.

Пішак, В. П. & Бажора, Ю. І. (Ред.). (2009). Медична біологія (2-ге вид.). Вінниця: Нова Книга.

Регістр судноплавства України. (2016). Правила класифікації та побудови суден внутрішнього плавання: у 4 т. (Т. 3). Київ.

Селівестрова, К. Т. (2013). Підготовка галузевих словників: здобутки і особливості методики укладання перекладного словника. Архіви України: наук.-практ. журнал, 5, 25-62.

Симоненко, Л. О. (2014). Українська термінографія: стан і перспективи. Мовознавство, 4, 28-35.

Словник української мови: в 11 т. (ред. кол., гол. І. К. Білодід). (1970–1980). Київ: Наукова думка. Узято з: http: www.inmo.org.ua sum.html

Третяк, П. Р. (2015). Довідник назв рослин України. Узято з: http: ekontsh.civicua.orgsystem.php

Черних, В. П. (Ред.). (2010). Фармацевтична енциклопедія (2-ге вид.). Київ: МОРІОН. Узято з: https: www.pharmencyclopedia.com.ua

Шевченко, Л. І. & Муравйов, В. І. (Ред.). (2010). Англійсько-український, українсько-англійський юридичний словник: близько 70 000 термінів. Київ: Арій.

Яремійчук, Р. С., Копей, Б. В., Клюфінська, І. М. & Стефурак, Р. І. (2017). Українсько-французький словник з нафтогазової справи (Серія “Нафтогазове обладнання”, т. 6). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ.

Collins Dictionary. (n.d.). Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/

Dizionario italiano De Mauro. (n.d.). Disponibile in: https://dizionario.internazionale.it/

Gabrielli, A. (2015). Grande Dizionario Hoepli Italiano (3a ed.). Milano: Hoepli. Disponibile in: http://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano.aspx?idD=1

Kiessling, F., Puschmann, R., Schmieder, A., & Schneider, E. (2018). Contact Lines for Electric Railways: Planning, Design, Implementation, Maintenance (3rd ed.). Erlangen: Publicis Publishing.

Le Grand Robert de la langue française. (s. d.). R p r dans: https: gr.bvdep.com robert.asp

Lo Zingarelli 2019. (2019). Disponibile in: http://dizionari.zanichelli.it

Merriam-Webster. (n.d.). Retrieved from https://www.merriam-webster.com/

Mott, L. V. (1997). The Development of the Rudder: A Technological Tale. London: Chatham.

Oxford English Dictionary. (n.d.). Retrieved from http://www.oed.com/

Oxford Living Dictionaries. (n.d.). Retrieved from https://en.oxforddictionaries.com/

Treccani. (n.d.). Vocabolario on line. Disponibile in: http://www.treccani.it/vocabolario/

Whitten, K. W., Davis, R. E., Peck, L., & Stanley, G. G. (2013). Chemistry. Belmont, CA: Cengage Learning.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти