DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170231

МОВА В СИСТЕМІ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ПІДЛІТКА

О. М. ДАНИЛЕВСЬКА

Анотація


У статті проаналізовано основні напрями концептуалізації понять “рідна мова”, “державна мова”, “мовні права” в мовній свідомості українських підлітків. Зроблено
висновок про нашарування значень “рідна мова” і “державна мова” аж до їх ототожнення.
За коментарями в анкетах простежено семантичне розщеплення поняття “рідна мова” на три компоненти: 1) мова держави (Батьківщини); 2) мова народу, історичної і культурної спадщини; 3) мова родинного спілкування. З’ясовано ціннісні критерії, на підставі яких підлітки формулюють своє ставлення до української мови та оцінюють мовну ситуацію в школах і державі загалом. Обґрунтовано нагальність репрезентативного цільового соціолінгвістичного дослідження мовної ситуації у сфері шкільної освіти.


Ключові слова


мовна лояльність; рідна мова; державна мова; мовні права; мовна ситуація у сфері шкільної освіти; мовна свідомість підлітків

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажнюк, Б. М. (1999). Мовна єдність нації: діаспора й Україна. Київ: Рідна мова.

Ажнюк, Богдан. (2014). Проблема мовних прав у сучасній соціолінгвістиці. Мовні права в сучасному світі (Збірник наукових праць), 22-36.

Данилевська, Оксана. (2014). Право на читання в системі мовних прав дитини. Мовні правав сучасному світі (Збірник наукових праць), 222-231.

Масенко, Л. Т. (2004). Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Михальчук, О. І. (2011). Мова як символ в етнічній та мовній свідомості: соціолінгвістичні параметри. Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського, 323-331.

Михальчук, Оксана. (2014). “Мовна поведінка” як категорія української соціолінгвістики. Мова і суспільство. 5, 28-39.

Селігей, П. О. (2012). Мовна свідомість: структура, типологія, виховання. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Ткаченко, О. Б. (2014). Українська мова: сьогодення й історична перспектива. Київ: Наукова думка.

Українське суспільство та європейські цінності. Звіт за результатами соціологічного дослідження. (2017). Узято з http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13570.pdf

Фудерер, Т. О. (2013). Мовна стратифікація сучасного українського суспільства. Київ: Генеза.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти