DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2019.170233

ПРЕСТИЖ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА СТАВЛЕННЯ ДО ДВОМОВНОСТІ ЗА ОЦІНКАМИ МОВЦІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

Т. О. ФУДЕРЕР, О. М. ДАНИЛЕВСЬКА

Анотація


У статті проаналізовано результати соціолінгвістичних досліджень 2006 р. і 2017 р. стосовно ставлення до білінгвізму осіб різних вікових категорій. З’ясовано,
що в ставленні до двомовності виявляється амбівалентність суспільної свідомості, зумовлена посттоталітарними деформаціями мовної ситуації в Україні: попри безумовну
підтримку розширення функціонального потенціалу української мови як державної, кожен третій українець прагне бачити своїх дітей двомовними і хоче для них двомовної освіти. Помітною є тенденція, відповідно до якої українськомовні респонденти схильні характеризувати себе як монолінгвів більшою мірою, ніж російськомовні. Таке
самовизначення відрізняється від висновків на підставі попередніх досліджень, коли більша мовна стійкість була характерна для російськомовних. Чіткіша позиція щодо
національно-мовної самоідентифікації властива молоді. Зроблено висновок про зростання престижу української мови.


Ключові слова


мовна ситуація; білінгвізм; ставлення до мови; престиж мови; мовна свідомість; мовна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бестерс-Дільґер, Юліане (Ред.). (2008). Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Данилевська, О. М. (2015). Якісні характеристики мовної ситуації у сфері освіти (за результатами анкетування київських школярів). Наукові записки [КДПУ ім. В. Винниченка]. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 137, 373-379.

Масенко, Л. (2008). Мовна ситуація України: соціолінгвістичний аналіз. Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 96-131.

Масенко, Л. Т. (2004). Мова і суспільство: Постколоніальний вимір. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Масенко, Лариса. (2010). Нариси з соціолінгвістики. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Михальчук, О. І. (2011). Мова як символ в етнічній та мовній свідомості: соціолінгвістичні параметри. Життя – у слові: Збірник наукових праць на пошану академіка В.М. Русанівського. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 323-331.

Руда, О. Г. (2012). Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі: монографія. Київ: Інститут української мови.

Селігей, П. О. (2012). Мовна свідомість: структура, типологія, виховання. Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”.

Соколова, С. О. (2013). Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування). Українська мова, 2, 38-55.

Соколова, С. О. & Залізняк, Г. М. (2018). Особливості сучасної мовної ситуації України у дзеркалі соціології та соціолінгвістики. Українська мова, 2, 3-19.

Шульга, М. (2012). Деякі питання українського мультикультуралізму. Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг. (19-28). Київ: Інститут соціології НАН України.

Яворська, Г. М. (2000). Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова, культура, влада. Київ.
Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти