DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2016.83910

АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНА ЛЕКСИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХV СТ.: КЛАСИФІКАЦІЯ ЗА СТРУКТУРОЮ

О. Я. ДОБРОВОЛЬСЬКА

Анотація


Стаття присвячена теоретичному й методичному опрацюванню проблеми
класифікації агентивно-професійної лексики англійської мови ХІ –ХV століть. Вивчено комплексне словотвірне поле агентивно-професійної лексики середньоанглійського періоду. Установлено основні способи словотвору лексики, утвореної на базі питомих та запозичених основ.


Ключові слова


cередньоанглійський період; агентивно-професійна лексика; класифікація за структурою; комплексне словотвірне поле

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти