DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2016.84104

Ν ΕΦΕΛΚΥΣΤΙΚOΝ У ДАВНЬОГРЕЦЬКОМУ ЕПОСІ (на прикладі мови Нонна Панополітанського)

Т. Л. ЛУЩЕНКО

Анотація


У статті висвітлено особливості ν εvφελκυστικόν у V ст. н. е. на прикладі пізнього давньогрецького епосу “Діонісіака” та “Парафраза Євангелія від Іоанна” Нонна Панополітанського, знакового автора для грекомовної Фіваїди зазначеного періоду. Основну увагу зосереджено на аналізі вживання ν εvφελκυστικόν, установленні його закономірностей у мовленні автора та коментуванні випадків, виявлених у двох епосах. З’ясовано, що у вживанні ν εvφελκυστικόν автор наслідує давніші зразки, зокрема аттичного давньоіоннійського (гомерівського) діалектів.

Ключові слова


аттичний діалект; давньогрецька мова V ст. н.е.; Нонн Панополітанський; ν εvφελκυστικόν; давньогрецький епос; “Діонісіака”; “Парафраза”

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія