DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2016.84113

ЛІНГВОКОГНІТИВНА КОНФІГУРАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО КЛАСИЧНОГО ФЕНТЕЗІ

В. Г. НІКОНОВА, Н. Й. ЧЕТОВА

Анотація


У статті описано процедури реконструкції глибинних смислів англомовного класичного фентезі шляхом аналізу лінгвальних, прагматичних і когнітивних особливостей реалізації уявного у творах Дж.Р.Р. Толкіна. Найвищим рівнем абстракції уявного у творах Дж.Р.Р. Толкіна виступає концептуальний простір УЯВНЕ, утворений художніми концептами уявного – ментальними конструктами, які відображають сприйняття Дж.Р.Р. Толкіном та його інтерпретацію уявного. Структуру художніх концептів уявного змодельовано у вертикальному (ієрархічні шари концепту – змістовий, інтенціональний, образно-асоціативний і смисловий) і горизонтальному (архітектоніка кожного шару: фрейм змістового шару, пелюсткова ієрархічна структура інтенціонального шару, набір концептуальних метафоричних схем образно-асоціативного шару, польова структура смислового шару) вимірах. Cистемна взаємодія шарів художніх концептів уявного утворює відповідні площини концептуального простору УЯВНЕ у творах Дж.Р.Р. Толкіна, у якому відтворено світобачення та інтерпретація письменником уявного.

Ключові слова


фентезі; Дж.Р.Р. Толкін; поетико-когнітивний аналіз; фентезійна картина світу; художній концепт; концептуальний простір УЯВНЕ; фрейм; інтенційний атрибут; концептуальна метафора; смислове поле

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти