DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.1.2016.84122

ФУНКЦІОНАЛЬНА ТА КОМПОЗИЦІЙНА СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ

Л. В. ТРАЧ

Анотація


У статті проаналізовано функціональну та композиційну специфіку англомовного наукового тексту. Установлено, що науковий текст функціонує в трьох іпостасях: як продукт дослідження, джерело методології та фактологічної інформації і як позитивний чи негативний зразок інтелектуального продукту. З’ясовано, що максимальної ясності та прозорості наукового тексту досягають за рахунок експліцитно виражених зв’язків, що стає можливим за умов використання великої кількості сполучників і сполучних слів, різних видів означень, означальних зворотів, означальних підрядних речень. Доведено, що використання кліше призводить до повторення основних понять наукового дослідження, а отже сприяє семантичній та структурній цілісності наукового тексту. Визначено основні поняття наукового тексту, об’єктивовані, клішованими виразами, зокрема: ПРОБЛЕМА, ГІПОТЕЗА, НАУКА, ДОСЛІДЖЕННЯ, ДАНІ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ. Робота написана на перетині стилістики, когнітивної лінгвістики та лексикології.

Ключові слова


науковий текст; науковий стиль; стильові прийоми; термін; кліше; книжні слова; поняття

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти