DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84262

ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МОВНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЙ ЕТНОКУЛЬТУРНО МАРКОВАНОГО КОНЦЕПТУ АМЕРИКАНСЬКОГО ПІВДНЯ РАБСТВО

Н. І. ГОЛУБЕНКО

Анотація


Стаття присвячена розгляду основних перекладацьких труднощів і стратегій
відтворення англомовних репрезентацій концепту американського Півдня РАБСТВО в українському художньому перекладі. Наголошено, що етноспецифічні фрагменти концептуальної картини світу, яка відображає ментальні і культурні особливості соціуму, завдяки перекладам стають зрозумілими для інокультурних читачів. Доведено, що у процесі перекладу не тільки дві мови, а й культури взаємодіють, відображаючи як універсальні, так і етноспецифічні особливості соціуму. Зроблено спробу простежити, як етнокультура, що є формою адаптації до географічних, антропологічних характеристик та культурних традицій, впливає на мовні та концептуальні картини світу.

Ключові слова


концепт; концептосфера; перекладацька стратегія; перекладацькі труднощі; художній переклад

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти