DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84273

ГРАМАТИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ПРИКМЕТНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

І. А. ЖИВІЦЬКА

Анотація


Стаття присвячена дослідженню граматичних перетворень при перекладі
англійських прикметників українською мовою і, навпаки, українських прикметників англійською мовою. У роботі розглянуто перекладацькі трансформації, які застосовують для адекватного передавання семантики прикметників. Проаналізовано труднощі, з якими мають справу перекладачі у своїй практиці. З’ясовано, що процес перекладу передбачає зміни граматичних характеристик прикметників. Установлено, що трансформації пов’язані з відмінностями в структурі, сполучуваності й уживанні англійських та українських прикметників. Відзначено необхідність врахування мовних норм при перекладі прикметників.

Ключові слова


граматичні перетворення; трансформації; переклад; прикметник; труднощі перекладу; відповідник; заміна; суфіксація

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти