DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84275

ІНВЕКТИВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ

Т. О. ЗОЛОТАРЕНКО

Анотація


Статтю присвячено трактуванню інвективи з погляду теорії мовленнєвих актів. Визначено первинну іллокуційну ціль інвективи, а саме емотивну, та підпорядковані їй вторинні іллокуції інвективи, тобто вираження наказів, погроз, запитань пресингуючого характеру тощо. Проаналізовано контекст спілкування як провідний фактор використання мовленнєвого акту інвективи.

Ключові слова


інвектива; мовленнєвий акт; адресат; адресант; іллокутивна ціль; перлокутивний ефект

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія