DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84424

МОВНА КАРТИНА СВІТУ ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ: СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ПОРТРЕТ ВОЇНА

Г. В. МЕЖЖЕРІНА

Анотація


Стаття присвячена експлікації фрагмента мовної картини світу часів Київської Русі, виявленню соціально-етичних орієнтацій людини раннього Середньовіччя. Визначено семантичний обсяг, функції іменників і прикметників, які моделюють соціально-етичний портрет воїна в писемних східнослов’янських пам’ятках ХІ–ХІІІ ст. (Лаврентіївський, Галицько-Волинський літописи тощо). Доведено, що у використанні епітетів-означень (хърабърыи, дьрзыи, оудалыи та ін.) поряд з іменами воїнів є чітка закономірність.

Ключові слова


іменник; прикметник; соціально-етичний портрет; воїн; Київська Русь

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти