DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84439

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СОМАТИКОНУ ЕМОЦІЙНОГО РЕАГУВАННЯ ПЕРСОНАЖА

С. П. НЕТРЕБІНА

Анотація


Стаття присвячена методиці дослідження соматикону емоційного реагування
персонажів на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу. Висвітлені основні напрями досліджень невербальних знаків у руслі номінативно-дискурсивного підходу української школи невербалістики, проаналізовано дискурсивний потенціал жесто-мімічних дій комунікантів у біномі стимул – реакція у площині діалогічного дискурсу, визначено критерії відбору англомовного матеріалу дослідження та форми номінативного позначення соматикону емоційного реагування персонажа в руслі емотіології.

Ключові слова


соматикон; емоційне реагування; емотивність; реакціональність; категорії емотивної лексики соматикону емоційного реагування

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти