DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84984

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ У СКЛАДІ ІМЕННИХ ГРУП ІЗ НЕВИЗНАЧЕНОЮ РЕФЕРЕНЦІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ НІДЕРЛАНДСЬКОЇ МОВИ)

М. В. РОДЮК

Анотація


У статті проаналізовано особливості функціонування дієприкметників
теперішнього і минулого часу в складі іменних груп із невизначеною референцією на матеріалі сучасної нідерландської мови. Установлено кореляцію між рефeрентним статусом іменної групи, видом актуалізатора, який їй передує, семантикою дієприкметника, його морфологічними характеристиками і походженням від дієслів різних структурно-семантичних класів. Основну увагу в статті зосереджено на дослідженні іменних груп,
які займають у реченні позицію предиката.

Ключові слова


дієприкметник; іменна група; предикат; референція; семантика

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2020 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія