DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.84995

НАЙБІЛЬШЕ ЩАСТЯ У СВІТІ – ЧИСТЕ СУМЛІННЯ (ХАРАКТЕРИСТИКА СТИМУЛУ СОВІСТЬ ТА ЙОГО КОРЕЛЯТІВ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Д. І. ТЕРЕХОВА

Анотація


Стаття присвячена вивченню образів мовної свідомості українців, росіян, білорусів задля з’ясування етнокультурної специфіки внутрішнього світу носіїв близькоспоріднених мов. У роботі узагальнено результати психолінгвістичного аналізу асоціативних полів слів-стимулів СОВІСТЬ / СОВЕСТЬ / СУМЛЕННЕ, які репрезентують етнокультурну специфіку відповідних фрагментів образів світу українців, росіян та білорусів. Для структурування асоціативного поля в дослідженні використано “асоціативний гештальт”, за допомогою якого виявлено й проаналізовано ядро та периферію поля в кожній мові.

Ключові слова


образ світу; мовна свідомість; асоціативний експеримент; асоціативне поле; асціативний гештальт

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти