DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.85014

КОРЕЛЯЦІЯ ПОНЯТЬ “ОБРАЗ”, “СИМВОЛ” ТА “ОБРАЗ-СИМВОЛ” У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ (НА ПРИКЛАДАХ ТВОРІВ ФРЕНКА ПЕРЕТТІ)

П. С. ХАБОТНЯКОВА

Анотація


У статті розглянуто різні підходи до тлумачення понять “образ”, “символ”
та “образ-символ”. Основну увагу приділено кореляції цих понять у сучасній лінгвістичній парадигмі. З’ясовано, що в основі образу-символу лежить образне мислення, зумовлене здатністю людини уявляти один предмет крізь призму іншого. Установлено, що образи-символи можуть виникати внаслідок уживання різноманітних образних засобів. Визначено, що образи-символи дуже часто використовуються у творах сучасних американських письменників. Їх правильне тлумачення сприяє більш змістовній інтерпретації художнього тексту.

Ключові слова


образ; символ; образ-символ; лінгвістична парадигма; Френк Перетті

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти