DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.85032

ФУНКЦІЙНО-ЗМІСТОВИЙ ДІАПАЗОН І ЗАСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІНТЕНЦІЙ СУГЕСТИВНОГО СПОНУКАННЯ

С. Т. ШАБАТ-САВКА

Анотація


Функційно-змістовий діапазон спонукальності відображає різне за інтенсивністю та синтаксичною організацією волевиявлення мовця (наказ, вимога, заборона, прохання, благання, вмовляння тощо). У статті описано спектр сугестивних інтенцій, спрямованих на реалізацію нейтрального, некатегоричного спонукального впливу на співрозмовника. В адресантно-адресатному континуумі взаємодії комунікантів визначено інтенції поради, пропозиції, застереження, втішання, заклику, які проаналізовано комплексно – у тісній взаємодії пропозитивного змісту і граматичних засобів експлікації інтенційної програми мовця в текстовій комунікації.

Ключові слова


комунікативна інтенція; мовець; адресат; спонукання; сугестив; порада; пропозиція; застереження; втішання; заклик; висловлення

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти