DOI: https://doi.org/10.32589/2311-0821.2.2015.85045

ПОНЯТТЯ І ТЕРМІН “ГРАМАТИЧНА КАТЕГОРІЯ”: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИТЛУМАЧЕННЯ

І. А. ЯРОШЕВИЧ

Анотація


У статті проаналізовано різні підходи мовознавців до витлумачення поняття
“граматична категорія” та його термінологічного вираження в науковій літературі; з’ясовано причини неоднозначного розуміння вказаного поняття і відповідного терміна. Особливу увагу звернено на дефініцію поняття “граматична категорія” у сфері морфології як одному з основних розділів граматики. Схарактеризовано різні концептуальні напрями досліджень граматичного ладу мови, установлено сучасні тенденції щодо вирішення проблеми неоднозначності терміна “граматична категорія” в українському мовознавстві.

Ключові слова


термін; граматика; граматичне значення; граматична форма; граматична категорія; морфологічна категорія; однозначність; полісемія

Повний текст:

PDF


Copyright (c) 2019 ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІНГВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія Філологія

Зберегти